M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
การพนันพื้นบ้าน Archives - M88

การพนันพื้นบ้าน

m88

การจัดสรรรายได้ระหว่างเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพกับเจ้าภาพงานศพ

การจัดสรรรายได้ระหว่างเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพกับเจ้าภาพงานศพ ต้นทุนโดยรวมของการเปิดบ่อนงานศพ เฉลี่ยประมาณ 2,500 บาทต่อคืน และจะต้องจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เฉลี่ยคืนละ 150,000-250,000 บาท ดังนั้น เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพจึงต้องหารายได้จากการพนันบ่อนงานศพอย่างต่อเนื่อง ต้องกระตุ้นให้มีนักพนันหน้าใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชน กลุ่มคนหนุ่มสาว เข้ามาเล่นการพนันเพิ่มขึ้น โดยทำให้กลุ่มคนเหล่านั้นมองว่าการพนันเป็นสิ่งท้าทาย สามารถหาเงินมาใช้อย่างง่ายดาย เพิ่มเติมจากกลุ่มนักพนันที่เป็นขาประจำ ซึ่งมีทั้งกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น เจ้าของสวนยาง-สวนปาล์ม ผู้รับจ้างทั่วไป เยาวชน นักศึกษา และกลุ่มที่ไม่มีงานทำประจำ แต่มีอาชีพเดินสายเล่นการพนันเพียงอย่างเดียว ด้านรายได้ เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพมีรายได้ที่แน่นอนจากการเก็บค่าต๋งประมาณ 5,000-10,000 บาทต่อคืน รายได้จากค่าประมูลการจำหน่ายสินค้า เช่น เหล้า เบียร์ อาหาร บุหรี่ กาแฟ ประมาณ 2,000 บาทต่อคืน แต่คาดว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพน่าจะมาจากวงพนันและการปล่อยกู้นอกระบบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรให้ข้อมูลว่าเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพกลุ่มหนึ่งในจังหวัดชุมพรมีเงินหมุนเวียนเฉลี่ยสูงถึง…

เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพ

เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพ เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพในจังหวัดชุมพร แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม 1.กลุ่มเครือข่ายในพื้นที่เทศบาล เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพกลุ่มนี้มีเจ้ามือวงพนันอยู่ประมาณ 30 คน พบเห็นหน้ากันอยู่เสมอ เป็นที่รู้จักคั้นเคยกันดีกับนักพนันที่เป็นขาประจำและตำรวจ รวมถึงมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพนอกพื้นที่เทศบาลที่อยู่ในจังหวัดชุมพร จากการเก็บข้อมูลในระยะเวลา 1 เดือน พบว่ามีงานศพในพื้นที่เทศบาลแห่งหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 งาน ทุกงานจะมีการเล่นการพนันไม่น้อยกว่า 5-10 วง ความถี่ในการพบกันของเจ้ามือวงพนันเหล่านี้ทำให้บ่อนงานศพมีสภาพไม่ต่างไปจาก “บ่อนวิ่ง” คือเปิดให้มีการเล่นพนันเป็นประจำโดยย้ายที่เล่นไปเรื่อย ๆ 2.กลุ่มเครือข่ายธุรกิจนอกพื้นที่เทศบาลที่อยู่ในจังหวัดชุมพร เครือข่ายธุรกิจการพนันอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพกลุ่มแรก คือนักธุรกิจเชื้อสายจีนที่ย้ายถิ่นมาจากอำเภอนาบอนและอำเภอจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอาชีพหลักคือการส่งออกยางพาราไปต่างประเทศ เครือข่ายนี้มีจำนวนไม่มากนัก แต่มีทุนรอนสูง ส่วนใหญ่เป็นเจ้ามือของวงพนันไพ่ป๊อกเด้ง 2 ใบ ซึ่งเป็นวงพนันที่ต้องใช้เงินมาก 3.กลุ่มเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพนอกพื้นที่จังหวัดชุมพร เครือข่ายธุรกิจการพนันจากจังหวัดใกล้เคียง…

บ่อนงานศพในพื้นที่เทศบาลชุมโคและบ่อนงานศพในเขตเทศบาลท่าเรือ

บ่อนงานศพในพื้นที่เทศบาลชุมโค เทศบาลชุมโค มี 14 หมู่บ้าน มีการเล่นพนันทุกหมู่บ้าน งานศพทุกงานในพื้นที่มีการเล่นการพนัน การพนันในงานศพช่วงแรก เจ้าภาพงานศพจะเป็นผู้ร้องขอไปยังฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่ที่มีงานบำเพ็ญกุสล เพื่อขออนุญาตให้มีการเล่นพนันเพื่อให้มีคนอยู่เป็นเพื่อนกับจ้าภาพ แต่ในปัจจุบันนักเสี่ยงโชคที่ชื่นชอบการเล่นพนันในงานศพมีเพิ่มมากขึ้น มีกระบวนการจัดการเป็นกลุ่มเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพซึ่งมีเจ้ามือ (วง) พนันที่จะพบเห็นกันอยู่เสมอประมาณ 30 คน มีนายหน้าในการประสานงานกับเจ้าภาพ ตำรวจ เจ้ามือ ทีมปล่อยเงินกู้นอกระบบและนักพนัน ซึ่งมีทั้งนักพนันที่พักอาศัยในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง โดยนักพนันส่วนใหญ่เป็นนักพนันประเภท “ขาประจำ” ประเภทของการพนันที่เล่นในงานศพมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด คือในระยะแรกจะเล่นเฉพาะไพ่ดัมมี่เพียงไม่กี่วง ต่อมาก็เพิ่มการพนันประเภทอื่น ๆ เช่น น้ำเต้าปูปลา ไฮโล โปปั่น และมีการลักลอบเล่นกันหลังงานศพ หรือเล่นในสวนยาง สวนปาล์มน้ำมัน สวนมะพร้าว สำหรับประเภทการพนันล่าสุดคือ การพนันป๊อกเด้ง 2 ใบ โดยอดีตกำนันและอดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ชักนำและลงทุนร่วมเครือข่ายธุรกิจการพนันบ่อนงานศพนอกพื้นที่…

บ่อนงานศพ เจ้าภาพ เจ้ามือ และเจ้านาย

บ่อนงานศพ : เจ้าภาพ เจ้ามือ และเจ้านาย สถานการณ์การขยายตัวของบ่อนงานศพ การพนันในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนและอินเดีย มีประวัติความเป็นมาผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยอย่างแนบแน่นยาวนาน โดยมีเป้าหมายในการเล่นเพื่อผ่อนคลาย หรือเป็นการลงทุนด้ายการเสี่ยงโชค แต่ไม่ว่าจะมีเป้าหมายอย่างไร การพนันก็ยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายและขัดกับหลักศาสนา การศึกษาของศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2539 พบว่า มีบ่อนการพนันในกรุงเทพมหานครประมาณ 300 แห่ง มีเงินหมุนเวียนประมาณ 136 ลานบาทต่อปี ส่วนในต่างจังหวัดมีบ่อนขนาดใหญ่ประมาณ 90 แห่ง มีเงินหมุนเวียนประมาณ 142,200 ล้านบาทต่อปี และประมาณการว่านักพนันชาวไทยนำเงินไปเล่นการพนันในต่างประเทศประมาณปีละ 25,000 ล้านบาท ปัจจุบันรูปแบบของการพนันมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันกับยุคสมัยแลละมีความซับซ้อนมากขึ้น ธุรกิจการพนันใช้เทคโนโลยีสสารสนเทศในยุคสังคมออนไลน์เพื่อขยายการให้บริการ “บ่อนการพนันออนไลน์” แบบข้ามชาติ ขณะที่ในระดับท้องถิ่น “เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพ” กำลังขยายตัวอย่างกว้างขวาง…

นักพนันบั้งไฟ

นักพนันบั้งไฟ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือนักพนันมืออาชีพและนักพนันมือสมัครเล่น นักพนันมืออาชีพ คือนักพนันที่แล่นการพนันบั้งไฟเป็นอาชีพหลัก ส่วนใหญ่เคยเล่นการพนันประเภทอื่นมาก่อน นักพนันมืออาชีพมักเป็นเซียนยั้งมากกว่าเซียนไล่ เนื่องจากเซียนยั้งเป็นผู้กำหนดราคายั้ง นักพนันมืออาชีพมักอยู่บริเวณหน้าฐาน และส่วนใหญ่มียานพาหนะ สามารถเดินทางไปได้ทุกสนาม ทั้งสนามเล็กและสนามใหญ่โดยในช่วงเทศกาลก็จะเล่นการพนันในสนามใหญ่ทางอีสานใต้ และเมื่อหมดช่วงเทศกาลก็เล่นการพนันในสนามเล็กทางอีสานเหนือ นักพนันมืออาชีพอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง เช่น ข้าราชการ แพทย์ พยาบาล นักธุรกิจ และนักการเมืองท้องถิ่น นักพนักมืออาชีพเหล่านี้มักอยู่ในเขตอีสานใต้ ซึ่งต่างจากนักพนันมืออาชีพในเขตอีสานเหนือที่มักเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย จึงมีรายได้ไม่มาก นักพนันมืออาชีพอีกกลุ่มหนึ่งคือพระสงฆ์ นักพนันประเภทนี้เป็นทั้งเจ้าของค่ายบั้งไฟและนักพนัก วงเงินการเล่นพนันของนักพนันกลุ่มนี้สูงกว่านักพนันมือสมัครเล่น ส่วนใหญ่เล่นกันเองระหว่างพระด้วยกัน มีบ้างที่ “จับ” กับฆราวาส และส่วนหนึ่งให้ฆราวาสที่ไว้ใจได้ไปเล่นแทนตน ส่วนนักพนันมือสมัครเล่นคือผู้ที่เล่นการพนันบั้งไฟเป็นครั้งคราวเล่นเฉพาะสนามใกล้บ้าน และเล่นเฉพาะในช่วงเทศกาล เนื่องจากมีทุนทรัพย์น้อย นักพนันกลุ่มนี้มักเป็นเซียนไล่มากกว่าเซียนยั้ง การเล่นพนันบั้งไฟมักเริ่มต้นที่หมู่บ้านของนักพนัน แล้วจึงไปเล่นในหมู่บ้านใกล้เคียง นักพนันมือสมัครเล่นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง…

รูปแบบการพนันบั้งไฟ

รูปแบบการพนัน การขออนุญาต ในทางปฏิบัติ หมู่บ้านที่จัดงานบุญบั้งไฟและเป็นสนามแข่งขันบั้งไฟ ต้องทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อส่งผลการประชาคมให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้จัด หรือผู้รับเหมาะจัดงาน ใช้ประชาคมให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้จัด หรือผู้รับเหมาะจัดงานใช้ประกอบการขออนุญาตกับฝ่ายปกครองและตำรวจ อย่างไรก็ตาม การขออนุญาตดังกล่าวไม่ใช่การขออนุญาตเล่นการพนัน แต่ในทางปฏิบัติ เมื่อได้รับอนุญาต ก็สามารถแข่งขันบั้งไปและเล่นการพนันได้ ขนาดของบ่อนบั้งไฟ บ่อบั้งไฟเล็ก เนื่องจากพื้นที่มีน้อย เพราะการขยายตัวของชุมชน ทำให้ในเขตอีสานหรือต้องเล่นการพนันบั้งไฟเล็ก (ท่อ 1 – 3 หมายถึงท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 – 3 นิ้ว) เพราะบั้งไฟขนาดเล็กไม่ทำให้เกิดอันตราย เมื่อตกสู่พื้น อาคารบ้านเรือน หรือแปลงปลูกพืช ด้วยขนาดของบั้งไฟและวามปลอดภัยของการแข่งขัน ทำให้การเล่นการพนันไม่ได้จำกัดเฉพาะเดือน 6 หรือในเทศกาล แต่เล่นกันเกือบทุกวันตลอดทั้งปี จากการสัมภาษณ์ผู้จัดรายหนึ่ง…

ปัจจัยทำให้การพนันบั้งไฟขยายตัว

ปัจจัยทำให้การพนันบั้งไฟขยายตัว นับตั้งแต่ปี 2537 อาจกล่าวได้ว่าบุญบั้งไฟเกือบทั้งภายอีสานเป็นการจัดงานเพื่อให้เซียนพนันบั้งไฟได้เล่นการพนัน หรือกล่าวง่ายๆก็คือ การจัดงานบุญบั้งไฟ คือการจัดให้มีการเล่นการพนันนั่นเอง ในช่วงดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนกติกาการพนันหลากหลายรูปแบบ จนกระทั่งลงตัวที่การเล่นแบบ “ยั่ง” และ “ไล่” โดยมี “เซียนยั้ง” และเซียนไล่” อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รูปแบบนี้เกิดขึ้นในปี 2540 กฎกติกาแบบ “ไล – ยั้ง” มีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน อีกทั้งมี “เซียนยั้ง” คอยรับแทงพนันจาก “ เซียนไล่” ซึ่งเป็นทั้งนักเล่นมืออาชีพและนักเล่นมือสมัครเล่น โดยจำนวนเงินที่เล่นพนันขึ้นอยู่กับความพอใจหรือกำลังทรัพย์ของ “เซียนไล่” บ่อนการพนันบั้งไฟ หรือบ่อนที่เปิดแอบแฝงในงานบุญประเพณีบั้งไฟ ส่วนใหญ่อยู่ทางอีสานใต้ มีการแบ่งประเภทของนักพนันโดยธรรมชาติ เนื่องจากในสนามมีการให้บริการเช่าโต๊ะสำหรับหลบแดดและแทงพนัน (โต๊ะ 1 ชุด ประกอบด้วยร่ม…

การพนันบั้งไฟ

การพนันบั้งไฟ ในยุคแรก เริ่มจากคู่แข่งขันนำบั้งไฟมา “เปรียบ” :ซึ่งเรียกว่า “ประกบหาง” คือการดูขนาดของบั้งไฟ หากมีขนาดใกล้เคียงกัน ก็ตกลงแข่งขันกัน เกณฑ์การตัดสินแพ้ – ชนะคือบั้งไฟที่พุ่งไปได้ไกลกว่า เป็นฝ่ายชนะ เนื่องจากชุมชนอีสานมักตั้งอยู่บนที่สูง พื้นที่ลาดต่ำเป็นทุ่งนา บ้านเรือนยังไม่ขยายตัวสู่พื้นที่ลาดต่ออย่างในปัจจุบัน จึงแข่งขันบั้งไฟ โดยใช้ระยะทางเป็นเกณฑ์ได้ อีกทั้งตัวบั้งไฟเป็นท่อนเหล็ก ซึ่งมีน้ำหนักมาก ทำให้บั้งไฟพุ่งไปได้ไม่ไกล แต่ในปัจจุบัน ชุมชนขยายใหญ่ขึ้น บั้งไฟเลาเหล็กจึงปลอดภัย อุบัติเหตุการจากการจุดบั้งไฟเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีบั้งไฟตกใส่คนและบ้านเรือน การแข่งขันจึงเปลี่ยนมาใช้การจับเวลาโดยบั้งไฟที่ทำเวลาได้มากที่สุด เป็นฝ่ายชนะ ขณะเดียวกัน ท่อพีวีซีก็ได้สร้างมิติใหม่ให้กับวงการบั้งไฟ คือได้บั้งไฟที่มีน้ำหนักเบา แต่เหนียวคงทน แม้ระเบิด ก็ไม่เป็นแฉกคมเหมือนท่อเหล็ก เมื่อตกลงมาจากที่สูงก็ไม่เป็นอันตรายมาก อีกประการหนึ่งก็คือ ความเบาทำให้บั้งไฟร่อนปลิวไปตามลม จึงทำเวลาได้รีกว่าบั้งไฟเลาเหล็ก กล่าวคือ บั้งไฟเลาเหล็กทำเวลาได้อย่างมาก…

บุญบั้งไฟ : จากอดีตสู่ปัจจุบัน

บุญบั้งไฟ : จากอดีตสู่ปัจจุบัน ลักษณะสำคัญของบุญบั้งไฟในอดีต ในระยะแรก การจัดบุญบั้งไฟเป็นการหารายได้เพื่อทำนุบำรุงพระศาสนา อันหมายถึงการหารายได้เข้าวัดที่จัดงาน นอกจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา วัดยังมีรายได้จาก “ค่าหาง” อันหมายถึงค่าลงทะเบียนเพื่อนำบั้งไฟเข้าแข่งขัน ซึ่งผู้ที่จ่ายค่าลงทะเบียนคือเจ้าของบั้งไฟ นอกจากนี้ วัดยังมีรายได้จากการ “เซิ้ง” โดยชาวบ้านจะจัดขบวนเซิ่งเพื่อเรื่ยไรเงินเข้าวัด ซึ่งในบุญบั้งไฟมักมีขบวันเซิ้งมากกว่า 1 คณะ เมื่องานบุญมีการจัดการแข่งขันเข้ามาเกี่ยวข้อง บุญบั้งไฟจึงโน้มเอียงไปในทางการแสวงหารายได้ และปัจจัยที่เอื้อให้มีการเล่นหารพนันกันอย่างกว้างขวาง ก็เนื่องจากชาวอีกสานถือว่าการเล่นการพนันเป็นไปเพื่อความสนุกสนาม และเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองการทำบุญ เมื่อหมดช่วงงานบุญ การเล่นการพนันก็เลิกราไป ถ้ามีการเล่นการพนันนองช่วงงานบุญ จึงจะถือว่าเป็นการเล่นการพนัน ดังนั้น การเล่นพนันบั้งไฟในวาระบุญบั้งไฟ จึงเป็นไปเพื่อความสนุก มิใช่การพนันในความหมายของชาวอีสาน ลักษณะสำคัญของบุญบั้งไฟในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าทุกฐานจุดบั้งไฟในปัจจุบันมีการเล่นการพนัน เนื่องจากการจัดบุญบั้งไฟต้องใช้เงินทุนสูง และมีความยุ่งยากในการบริหารจัดการ สำหรับผู้ที่ไม่สันทัดในการจัดการแข่งขันบั้งไฟ อีกประการหนึ่งคือเนื่องจาการทำบั้งไฟมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาการคิดค้นของค่ายบั้งไฟ โดยชาวบ้านไม่มีส่วนร่วม…

นวัตกรรมของการทำบั้งไฟ

นวัตกรรมของการทำบั้งไฟ จากขี้เจียคั่วถึวขี้เจียดิบ เมื่อมีการใช้เลาบั้งไฟที่ทำจากท่อพีวีซีหรือพลาสลอน ทำให้มีการดัดแปลงสูตรของดินปืน เพื่อไม่ให้การลุกไหม้ทำให้เกิดความร้อนมาก จนกระทั้งค้นพบว่าการไม่คั่วดินประสิว (ขี้เจีย) ก่อนบดผสมกับถ่าน ทำให้ได้ดินปืนที่ไม่ทำให้เกิดความร้อนมาก หรือไม่แรงเหมือนกับดินปืนที่ผสมดินประสิวคั่ว การที่ดินปืนไม่แรง ทำให้ดินปืนเผาไหม้ได้นาน อีกทั้งไม่เป็นอันตรายในขณะตำหรืออัด เนื่องจากดินประสิวที่ไม่ได้คั่วจะไม่ติดไฟ อีกทั้งเลาบั้งไฟที่ทำจากท่อพีวีซีมีน้ำหนักเบา การใช้ดินปืนไม่แรงก็สามารถส่งตัวบั้งไฟขึ้นได้ และขึ้นได้นานกว่าดินปืนที่ผสมดินประสิวคั่ว ต่อมาการทำดินปืนจึงไม่นิยมใช้ดินประสิวคั่วเหมือนในอดีต ควบคู่กับการพัฒนาเลาบั่งไฟ คือกระบวนการบรรจุดินปืน ในอดีต ขณะบรรจุดินปืนมักเกิดการระเบิด แต่เพื่อให้ได้ดินปืนที่สามารถส่งตัวบั้งไฟ ซึ่งทำจากวัสดุที่มีน้ำหนักมาก เช่น ไม่ไผ่และท่อเหล็ก การทำให้ดินปืนมีความแรงด้วยการคั่วดินประสิว (ขี้เจีย) ก่อนบดเป็นผง จึงยังคงมีความจำเป็น ยิ่งในระยะต่อมามีการบรรจุดินปืนโดยใช้แม่แรงและการอัดด้วยแรงไฮดรอลิก (Hydraulic Power) การระเบิดขณะบรรจุดินปืนจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนเลาบั้งไฟเป็นท่อนพลาสลอน นอกจากการระเบิดขณะบรรจุดินปืน ความร้อนของดินปืนก็มักทำให้เลาบั้งไฟหลอมละลายขณะพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า การบรรจุดินปืนในเลาบั้งไฟเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง เนื่องจากหากบดอัดดินปืนไม่แน่น ก็จะทำให้บั้งไฟ…

w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by