M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
การทําธุรกิจ Archives - Page 3 of 3 - M88

การทําธุรกิจ

m88
ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อคุณได้รับการยืนยันผลการซื้อขาย คุณจะต้องจ่ายเงินค่าซื้อหลักทรัพย์หรือรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ณ วันทำการที่ 3 หลังจากเกิดรายการซื้อหรือขาย (T+3 โดย T = วันที่เกิดรายการซื้อขาย) ยกเว้นการซื้อขายหุ้นกู้ที่คุณจะต้องชำระเงินและส่งมอบในวันทำการที่ 2 (T+2) หลังจากวันที่ทำการซื้อหรือขาย นอกจากนี้ในฐานะลูกค้าผู้ลงทุน คุณจะต้องจ่าย่ค่าธรรมเนียม หรือ “คอมมิชชั่น” ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้โบรกเกอร์ที่คุณใช้บริการ ซึ่งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดเสรีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอัตราที่ต่อรองกันได้ระหว่าบริษัทสมาชิกและลูกค้า โดยกำหนดให้บริษัทสมาชิกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้าในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.25 ของมูลค่าการซื้อขายสำหรับลูกค้าทุกประเภท ยกเว้น กรณีซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนและใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำร้อยละ 0.20 และอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 0.20 สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต จบกันด้วยงานหญิง อีกเช่นเคยสินะแสดดด

การส่งคำสั่งซื้อ ขายหลักทรัพย์

การส่งคำสั่งซื้อ ขายหลักทรัพย์

การส่งคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ M88 ถึงตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะเป็นผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว คราวนี้ลองมาดูว่าคุณจะสามารถสั่งซื้อขายหุ้นได้อย่างไร และกระบวนการซื้อขายหุ้นเป็นอย่างไร ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดธนาคาร ซึ่งคุณจำง่ายๆ คือ วันไหนธนาคารทำการ ตลาดหลักทรัพย์ก็มีการซื้อขายและวันที่ธนาคารหยุด ตลาดหลักทรัพย์ก็หยุดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์วันละ 2 ช่วงเวลา โดยรอบแรกตั้งแต่เวลาเปิดที่ได้จากการสุ่มเลือกเวลาในช่วง 9.55 – 10.00 น. จนปิดตลาดภาคเช้า 12.30 น. และรอบที่สองในภาคบ่าย ตั้งแต่เวลาเปิดที่ได้จากการสุ่มเลือกเวลาในช่วง 14.25 – 14.30 น. จนถึงเวลาปิดทำการซื้อขายประจำวันที่ได้จากการสุ่มเลือกเวลาในช่วง 16.35 – 16.40 น. อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ก่อนเวลาทำการในแต่ละช่วงล่วงหน้า 30 นาที คือส่งคำสั่งซื้อขายในช่วงเช้าได้ตั้งแต่ 9.30…

ขั้นตอนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์        เมื่อทราบถึงหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ และได้พิจารณาศักยภาพและความต้องการในการลงทุนของตนเองแล้ว ต่อจากนี้เราจะอธิบายขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นที่คุณจะเข้าสู่การลงทุนและซื้อขายหลักทรัพย์ว่าคุณจะต้องเตรียมพร้อมและทำอะไรบ้าง ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการลงทุนของตัวเองอย่างชัดเจน วงเงินที่สามารถนำมาลงทุนระยะเวลาที่จะลงทุน ความคาดหวังผลตอบแทน ศักยภาพของตนเองว่าสามารถรองรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด หรือพร้อมรับความจริง หากต้องขาดทุนในวงเงินไม่เกินเท่าไร ในทำนองเดียวกัน หากได้กำไรจะขยายวงเงินในการลงทุนหรือไม่ ฯลฯ ทั้งหมดนี้ เป็นการตั้งสติกำหนดขอบเจตการลงทุนของตัวคุณเอง   ขั้นตอนที่ 2 คุณต้องมีบัญชีกับธนาคารเพื่อใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันก็ได้ คุณต้องแจ้งเลขที่บัญชีที่คุณจะใช้เมื่อคุณเปิดบัญชี เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับโบรกเกอร์ที่คุณจะใช้บริการ   ขั้นตอนที่ 3 ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์และสมัครเป็นสมาชิก หรือ ลูกค้าโดยการขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีให้เลือก 2 ประเภท คือ 1.)  บัญชีเงินสด (Cash Account)…

ก้าวสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ก้าวสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

“คุณจะสามารถมองภาพได้ว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือที่พูดกันในภาษาทั่วๆไป ว่าการซื้อขายหุ้นนั้นเขาทำกันอย่างไร” หลังจากที่คุณได้รู้จักตลาดหลักทรัพย์ในเบื้องต้นแล้ว คราวนี้เราจะอธิบายถึงระบบวิธีการลงทุนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน พอที่คุณจะสามารถมองภาพได้ว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือที่พูดกันในภาษาทั่วๆไป ว่าการซื้อขายหุ้นนั้น เขาทำกันอย่างไร ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง มีข้อควรและไม่ควรปฏิบัติอย่างไร เพราะการลงทุนทุกชนิด ผู้ลงทุนควรจะได้มีการเตรียมพร้อมที่ดีก่อน โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นที่มีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น ซึ่งนั่นก็คือ เม็ดเงินที่คุณกำลังจะนำมาลงทุนนั่นเอง ก่อนอื่น เรามาทำความคุ้นเคยกับสินค้าของตลาดหลักทรัพย์ ที่เรียกโดยรวมว่า ตราสาร อันหมายถึง เอกสารทางการเงินที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ออกมาเพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนและนำมาจดทะเบียนเพื่อให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีอยู่หลายประเภท ดังนี้ 1. หุ้นสามัญ (Common Stock) เป็นตราสารประเภทหุ้นทุน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัดที่ต้องการระดมเงินทุนจากประชาชน* เพื่อให้คุณได้เข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกิจนั้นๆ โดยตรง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คุณมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง ร่วมตัดสินใจในปัญหาสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การเพิ่มทุน การจ่ายเงินปันผล การควบควมกิจการ…

ภาษีอากรสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา

ภาษีอากรสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา

ตารางที่ 1.1 ภาษีอากรสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ประเภทเงินได้ ผู้ลงทุนไทย (ผู้ลงทุนที่เป็นคนไทยและต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ 180 วันขึ้นไปใน 1 ปีปฏิทิน) ผู้ลงทุนต่างชาติ (ผู้ลงทุนที่เป็นคนไทยและต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 180 วันขึ้นไปใน 1 ปีปฏิทิน) เงินกำไรจากการขายหลักทรัพย์ เงินปันผล – ได้รับยกเว้น (เว้นแต่เงินกำไรจากการขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ พันธบัตร ซึ่งจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 15 โดยมีสิทธิเลือกที่จะนำมารวมคำนวณภาษีปลายปีหรือไม่ก็ได้ 1) กรณีได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ตั้งขึ้นตาม กฏหมายไทย ภาษี ณ ที่จ่าย : ถูกหักในอัตราร้อยละ 10 ภาษีสิ้นปี : สามารถเลือกดำเนินการได้…

ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อได้อ่านชื่อหัวข้อนี้ บางคนอาจมีความคิดอยู่ในใจว่า ภาษีเป็นเรื่องยาก และยังไม่มีความจำเป็นที่คุณซึ่งอาจจะเป็นผู้ลงทุนหน้าใหม่ต้องรู้รายละเอียดมากนัก ทำให้อยากพลิกข้ามไปอ่านหัวข้ออื่นต่อไป แต่แท้จริงแล้วเราอยากบอกว่าภาษีอากรไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างที่คุณคิดและยังจัดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเป็นลำดับแรกที่ผู้ลงทุนควรจะได้ทราบ และมีความเข้าใจเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะการจ่ายภาษีอากรให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เมื่อก้าวเข้ามาสู่สนามของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ในเบื้องต้นนี้ เราจึงได้รวบรวมหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีอากร สำหรับบุคคลธรรมดาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ เช่น การลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสุทธิ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน และพันธบัตรขององค์กรของรัฐบาลที่คุณควรทราบและง่ายต่อการทำความเข้าใจ มาแสดงไว้ในตารางที่ 1.1 และหากคุณมีความสนใจเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากรสำหรับนิติบุคคล อันเนื่องมาจากการลงทุนในตลาดหลักทพย์ก็สามารถดูรายละเอียดได้ในภาคผนวกของหนังสือเล่มนี้ ตารางที่ 1.1 ภาษีอากรสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ประเภทเงินได้ ผู้ลงทุนไทย (ผู้ลงทุนที่เป็นคนไทยและต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ 180 วันขึ้นไปใน 1 ปีปฏิทิน) ผู้ลงทุนต่างชาติ (ผู้ลงทุนที่เป็นคนไทยและต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 180 วันขึ้นไปใน 1 ปีปฏิทิน) เงินกำไรจากการขายหลักทรัพย์…

มาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์

มาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์

มาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุน หน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ คือ การออกมาตรการและบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยกำกับดูแลให้การซื้อขายหลักทรัพย์ดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบ โปร่งใส ยุติธรรม ให้บริษัทสมาชิกดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อย่างถูกต้องได้มาตรฐาน มีจรรยาบรรณ ให้บริษัทจดทะเบียนมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ครบถ้วน และเผยแพร่ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยนั้นไปสู่ผู้ลงทุนอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนและเพิ่มพูนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. พัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนพัฒนาคุณภาพของบริษัท ทั้งด้านระบบการควบคุมดูแลและตรวจสอบภายใน การจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบและใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน 2. เพิ่มประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์มีนโยบายส่งเสริมให้มีการเพิ่มผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุน เพื่อดึงดูดให้ผู้ลงทุนมีความสนใจในการเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์มากขึ้น เช่น ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ “สิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน” (Subscription Rights) สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนได้รับผลประโยชน์จากสิทธิในการจองหุ้นเพิ่มทุนได้ โดยไม่ต้องใช้เงินอีกส่วนหนึ่งไปจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และยังช่วยให้ผู้ลงทุนต่างประเทศมีข้อจำกัดในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน สามารถรับผลประโยชน์จากสิทธิดังกล่าวในส่วนของตนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 3.…

ทำไมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จึงเกี่ยวข้องกับตัวคุณ

ทำไมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จึงเกี่ยวข้องกับตัวคุณ

ทำไมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จึงเกี่ยวข้องกับตัวคุณ ถึงตอนนี้คุณคงพอจะทราบบ้างแล้วว่าตลาดหลักทรัพย์คืออะไร มีวัตถุประสงค์ และองค์ประกอบอย่างไร แต่ยังมีอีกคำถามหนึ่งที่เราเชื่อว่ากำลังเกิดขึ้นในใจของคุณหลาย ๆ คน คือ ตลาดหลักทรัพย์จะเข้ามามีความเกี่ยวข้องกับตัวคุณได้อย่างไร เพราะเมื่อกล่าวถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หลาย ๆ คนมักจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน และมีความยุ่งยาก ไม่อยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย หรือแม้อยากเข้าไปลงทุนแต่ก็ไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไร หรือบางคนอาจมีข้อสงสัยว่าการนำเงินออมไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะได้รับผลตอบแทนดีกว่า หรือมีข้อแตกต่างจากการออมเงินในรูปเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์อย่างไร ดังนั้นในหัวข้อนี้เราจะอธิบายให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวคุณ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อาจเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนออมเงินระยะยาวของคุณได้ การที่คุณเข้าไปซื้อหลักทรัพย์ในธุรกิจที่คุณมีความเชื่อมั่นว่าจะสร้างผลกำไรและเจริญรุ่งเรืองต่อไปในวันข้างหน้าจะทำให้คุณมีฐานะเป็น “ผู้ลงทุน” และเป็น “เจ้าของกิจการ” ไปในขณะเดียวกัน ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากกำไรทีเกิดขึ้นในการทำธุรกิจนั้นทุกๆปี ตราบเท่าที่คุณยังถือครองหลักทรัพย์นั้นอยู่ ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถคาดหวังให้หลักทรัพย์ที่คุณถือครองอยู่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ ถ้าธุรกิจนั้นเจริญเติบโตและมีผลกำไรเพิ่มขึ้น และเมื่อถึงเวลาที่ตัดสินใจขายหลักทรัพย์นั้นออกไป ก็จะได้ราคาที่สูงกว่าเมื่อแรกซื้อมา ด้วยเหตุนี้คุณจะเห็นได้ว่าการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้มีเงินออมที่แสวงหาผลตอบแทน โดยระดับของผลตอบแทนสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์มีความผูกพันใกล้ชิดกับปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจและระบบเศรษฐกิจที่จะมีผลต่อธุรกิจที่คุณลงทุนนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการลงุทนประเภทอื่นๆ หากธุรกิจที่คุณเลือกลงทุนเผชิญสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย หรือผลประกอบการตกต่ำลง ย่อมส่งผลให้เงินปันผลที่คุณพึงจะได้รับลดลงไปด้วยและในกรณีที่ธุรกิจนั้นประสบภาวะขาดทุนจนต้องปิดกิจการลง คุณจะได้รับเงินลงุทนคืนก็ต่อเมื่อธุรกิจยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่…

รู้จักกับตลาดหลักทรัพย์

รู้จักกับตลาดหลักทรัพย์

ก้าวที่ 1 : รู้จักกับ ตลาดหลักทรัพย์ “ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์มีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และอยู่ใน ความสนใจของผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ” ทำความรู้จักกับตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟู มีอัตราการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว หรือยุควิกฤตการณ์อันส่งผลให้ภาวะเศรษกิจในบ้านเราซบเซาก็ตาม คุณคงเห็นได้ชัดว่า “ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์” มีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและอยู่ในความสนใจของผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปอย่างสม่ำเสมอตามสื่อประเภทต่างๆ เช่น ทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุจะมีการรายงานภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ และวิเคราะห์ถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้คุณได้ทราบอย่างต่อเนื่องทุกๆชั่วโมงระหว่างเวลาที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละวัน แต่หากคุณลองสอบถามผู้คนโดยทั่วไปว่า มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ หรือการซื้อขายหลักทรัพย์กันมากน้อยเพียงใด เชื่อว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยคงจะส่ายหน้าหรืออาจให้คำตอบที่แตกต่างกันออกไปตามที่แต่ละคนคิดหรือได้ยินมา แท้จริงแล้ว “ตลาดหลักทรัพย์คืออะไร และมีความเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร?” ในก้าวที่ 1 ของบทนี้ เราจะขอแนะนำให้คุณได้รู้จักกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน ก่อนที่จะได้ก้าวเข้าไปสู่สนามของการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ต่อไป โดยในลำดับแรกนี้ เราจะอธิบายให้ทราบถึงความหมายของคำว่า “ตลาดทุน (Capital Market)” กันก่อน เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์จัดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของตลาดทุน…

w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by