M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
เทคนิคและวิธีการเล่นสนุ๊กเกอร์ 18 ประการ - M88
m88

เทคนิคและวิธีการเล่นสนุ๊กเกอร์ 18 ประการ

ต่อไปนี้ ผู้เขียนขอนำเสนอรายละเอียดเทคนิคและวิธีการเล่นเพิ่มเติมเล็กน้อย อันอาจจะเป็นประโยชน์แก่นักสนุกเกอร์ในการนำไปใช้เพิ่มเติมและทักษะในการเล่นและฝึกฝน เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นนักสนุกเกอร์ที่สมบูรณ์และครบเครื่องต่อไป
ประการแรก คือ เหลี่ยม ซึ่งหลายคนอาจจะพูดว่า ลูกสนุกกลมๆ จะมีเหลี่ยมได้อย่างไร? แต่ในที่นี้เป็นศัพท์แลง แสดงถึงมุมของลูกขาวที่จะกระทบลูกสีว่าต้องโดนเหลี่ยมตรงไหน เช่น เมื่อเราเล็งเหลี่ยมนี้แล้วลูกสีจะวิ่งไปทางไหน หรือเล็งเหลี่ยมนี้ลูกขาวจะวิ่งยังไงเป็นต้น (ตามเส้นทาง)
ประการที่สอง คือ สนุกจมูก โดยเมื่อลูกขาวอยู่หลุมบนขาวมือ จะแทงลูกแดงไม่ได้เพราะโดยมุมของจมูกบังอยู่ จะต้องแก้ทางด้วยเส้นทาง B โดยใช้ชิ่งช่วย
ประการที่สาม คือ ชิงดำ เมื่อแต้มสูสีกัน ห่างกันไม่ถึง 7 แต้ม กรณีเหลือลูกดำเป็นลูกสุดท้าย จะต้องตัดสินกัน โดยใครแทงลูกดำซึ่งมีค่า 7 แต้มลงก่อนก็จะเป็นผู้ชนะ
ประการที่สี่ คือ เปิด ซึ่งก็คือปิดเกมการเล่น ซึ่งถ้าใครแทงคนแรกก็จะเป็นผู้เปิดเกมนั้น
ประการที่ห้า คือ เบรก คือการสะสมคะแนน โดยการแทงครั้งเดียว แล้วได้แต้มมากที่สุด คือ การทำเบรก ส่วนการแทงหลายๆ ครั้ง เราเรียกว่า การต่อเบรก
ประการที่หก คือ หมดโต๊ะ คือการเล่นที่ใครๆ ก็อยากทำได้ซึ่งก็คือ การที่ผู้เล่นตบลูกทุกลูกยกเว้นลูกขาวลงภายในไม้เดียว
ประการที่เจ็ด คือ ดับเบิล คือการที่ลูกเป้าหมายลงหลุมโดยที่โดนชิ่ง 1 ครั้งขึ้นไป
ประการที่แปด คือ เฟรม เฟรมหนึ่งๆในสนุกเกอร์ คือ การตบจนหมดโต๊ะ หรือจนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะยอมแพ้
ประการที่เก้า คือ ฟรีบอล ถ้าภายหลังการทำฟาวล์ของคู่ต่อสู้ แล้วเขาโดนสนุ้กผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเล่นลูกฟรีบอล กล่าวคือ ถ้าลูกขาวเล็งถูกเป้าหมายไม่เห็นเต็มใบ นักกีฬามีสิทธิที่จะเลือกให้คู่ต่อสู้แทงหรือผู้เล่นจะแทงสีอื่นที่ไม่ใช่สีเป้าหมายก่อนก็ได้ เช่น
– ถ้าผู้เล่นได้ฟรีบอลโดยลูกขาวโดนสนุ้กเต็มที่ ผู้เล่นก็ให้คู่ต่อสู้แก้สนุ้ก
– ถ้าได้ฟรีบอล โดยที่มีลูกสีอื่น (ไม่ใช่ลูกแดง) จ่อปากหลุมหนึ่งผู้เล่นอาจจะเลือกตบสีนั้น กรณีนี้
ในการตบสีใดก็ตาม จะได้แต้มที่มีค่า 1 แต้มเท่ากับลูกแดงหรือถือว่าเป็นการตบแดงไปโดยปริยาย (คือถ้าแดงยังเหลือ และต้องแทงแดง แต่แดงเล่นไม่ได้) เช่น ในกรณีข้างต้น ผู้เล่นเห็นสีน้ำเงินจ่อ และตบสีนั้นลงเท่ากับ 1 แต้ม และดึงลูกขาวไปตบดำได้แต้ม 7 แต้ม รวม 8 แต้ม แล้วเล่นแดงสลับลูกสีต่อจนหมดเบรกนั้น
ประการที่สิบ คือ ลูกกระโดด จะหมายถึงการที่ผู้เล่นแทงลูกคิวบอลกระโดดข้ามลูกอีกลูกหนึ่ง
ประการที่สิบเอ็ด คือ เตะ ซึ่งหมายถึงการที่ผู้เล่นสามารถควบคุมลูกให้ไปกระทบสิอื่นได้ เพื่อความได้เปรียบของเรา ในการแงครั้งต่อไป โดยในวงการสนุกเกอร์ถือว่า “เตะ” เป็นความสวยงามของสนุกเกอร์อีกอย่างหนึ่ง
ประการที่สิบสอง คือ บ๋อย ซึ่งในวงการสนุกเกอร์จะได้ยินได้ฟังกันบ่อย ซึ่งก็คือการแทงลูกขาวไปโดนลูกหนึ่ง แล้วแดงลูกนั้นกระทบแดงอีกลูกลง แต่ใช้กับลูกสีไม่ได้ เพราะการบ๋อยสีจะฟาวล์
ประการที่สิบสอง คือกลับชิ่งล่าง การหนีลูกขาวลงชิงล่าง เพื่อให้คู่ต่อสู้เล่นลูกบอลยากขึ้น ลูกแดงอยู่บนหัวโต๊ะเป็นส่วนใหญ่
ประการที่สิบสาม คือ แมกชิมัม หมายถึงการทำเบรกในสนุ้กสูงที่สุด 1 ครั้ง คือ 147 แต้ม 15 ดำ15 แดง (15 x 8 = 120) + 27 แต้ม (แต้มสีทั้งหมด) 147 แต้ม ซึ่งมีนักสนุกเกอร์ทำได้แล้วหลายคนในปัจจุบัน ชื่อ ต๋อง ของประเทศไทยก็เคยทำได้หลายครั้ง
ประการที่สิบสี่ คือ อีตัว เป็นคำสแลงใช้เรียกลูกขาวและคิวบอล “ดึงอีตัว” คือการควบคุมลูกขาวให้วิ่งตามที่ต้องการ
ประการที่สิบห้า คือ กัน หมายถึงการแทงเชฟ ไม่ให้คู่ต่อสู้มีโอกาสทำแต้มได้
ประการที่สิบหก คือ ไม้ยาว หมายถึงการแทงด้วยการลากคิวไปยาว คือการที่ปลายคิวสัมผัสลูกขาวเกิน 1 ครั้ง (เป็นการทำฟาวล์เสียแต้ม)
ประการที่สิบเจ็ด คือ ทัชชิ่งบอล ซึ่งหมายถึงการที่ลูกคิวบอลสัมผัสกับลูกใดลูกหนึ่ง เหมือนขบเหลี่ยม ผู้เล่นจะแทงลูกคิวบอลไปสู่ลูกป้าหมายโดยการอาศัยชิ่ง และจะต้องไม่ให้จุดที่ติดอยู่นั้นขยับมิฉะนั้นจะต้องเสียแต้ม
ประการที่สิบแปด คือ สามเหลี่ยมตั้งลูก คือการใช้ตั้งลูกแดงทั้ง 15 ลูก โดยจะตั้งเหนือจุดชมพู ใช้ด้านแหลมตรงกับจุดชมพู
ประการที่สิบเก้า คือ สนุ้ก ซึ่งหมายถึงการที่ลูกขาวโดนลูกสีอื่นบังลูกเป้าหมายทำให้แทงตรงไม่ได้ ต้องอาศัยการแก้สนุ้ก ซึ่งก็คือการใช้ชิ่งเข้าช่วย
3.3 หลักการในการเล่น
การเล่นสนุกเกอร์ มีหลักการเล่นเบื้องต้นที่ผู้เล่นทุกคนจะต้องทราบ คือ การเล่นลูกนั้น จะต้องเริ่มที่ตบแดงลงก่อน แล้วจึงจะมีสิทธิเลือกตบลูกสีอื่นลงได้ และเมื่อตบสีแล้วจึงจะกลับมาเล่นแดงสลับไปมาจนเหมดโต๊ะ ตราบใดที่มีแดงเหลือบนโต๊ะ และตบลูกสีแล้วต้องเอาลูกสีกลับมาตั้งจัดเดิม
Y คือสีเหลือง มีค่า 2 แต้ม
G คือสีเขียว มีค่า 3 แต้ม
BR คือลูกสีน้ำตาล มีค่า 4 แต้ม
BI คือลูกสีน้ำเงิน มีค่า 5 แต้ม
P คือลูกสีชมพู มีค่า 6 แต้ม
สีดำ มีค่า 7 แต้ม
สีขาว มีค่า 0 แต้ม
สีแดง มีค่า 1 แต้ม
ต้องตระหนักรู้อยู่เสมอว่าจุดประสงค์หลักของการเล่นก็คือ จะต้องตบแดงลงเสมอ แดงที่ลงแล้ว ไม่นำมาตั้งใหม่จะมีค่า 1 แต้ม แล้วตบสีคือเป็น 1 ชุด ต่อจากนั้น จึงเริ่มตบชุดต่อไปจนจบเบรก
อย่างไรก็ตาม ถ้าหากผู้เล่นคนหนึ่ง แทงลูกอะไรไม่ลง ก็จะถึงตาผู้เล่นอีกคน สลับกันไปเรื่อยๆ ผู้เล่นที่แต้มมากกว่า เมื่อตบหมดทุกลูกจะเป็นผู้ชนะไป หากตบแดงหมดแล้วก็จะไล่ตามสีจากแต้มน้อยไปมาจนหมดโต๊ะ แต่ถ้าเล่นหมดแล้วแต้มยังเท่ากัน จะต้องนำดำขึ้นมาตั้งที่จุดแล้วตัดสินด้วยการชิงดำ ผู้เล่นคนใดตบลงก่อนจะเป็นผู้ชนะในเฟรมนั้น แต่ถ้าผู้เล่นคนใดตบดำไม่โดนก็จะถือว่าเกมสิ้นสุดลงโดยที่ผู้ชนะจะเป็นคนที่ได้แต้มมากกว่า

w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by