M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
สนามชนวัว - M88
m88

สนามชนวัว

สนามชนวัว
50 ปีที่ผ่านมา การชนวัวถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีในจังหวัดภาคใต้ ภายใต้การบังคับใช้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
การชนวัวในงานประเพณีที่สำคัญ เช่น
-การชนวังหลังแห่ผ้าห่มพระธาตุสทิงพระ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 6 สนามสทิงพระ
-การชนวัวในงานเทศกาลเดือน 10 จังหวัดนครศรีธรรมราช สนามบ้านทวดทอง/ยวนแหล
-การชนวัวในงานเทศกาลแข่งขันกรีฑาจังหวัดพัทลุง สนามบ้านท่าหมิหรำ
-การชนวัวในงานเทศกาลฉลองรัฐ 5 ธันวาคม จังหวัดตรัง สนามเทศบาตรัง
-การชนวัวในงานสงกรานต์เดือน 5 สงขลา สนามหาดใหญ่
-การชนวัวถวายพ่อท่านลีในช่วงปีใหม่ สนามทรายทอง บ้านนาเดิม
ในปัจจุบัน เจ้าของบ่อนชนวัวที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ดูแลบ่อน ต้องเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อชาวบ้านและมีบารมีต่อข้าราชการ สนามวัวชนจึงเป็นพื้นที่ทางสังคมในการแสดงพลังอำนาจและอิทธิพลของเจ้าของบ่อน
สนามวัวชนเป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงได้เท่าเทียมกัน ภายใต้บรรทัดฐานของสังคมการชนวัว พื้นที่ทางสังคมแห่งนี้จึงเป็นเครื่องหมายทางอำนาจที่ได้การยอมรับจากคนทั่วไปและข้าราชการ
นอกจากนี้ สนามชนวัวยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักจัดการบ่อนชนวัวในยุคต่อมา เพราะทั้งเจ้าของสนาม นายสนาม หรือผู้จัดการสนามจะเป็นต้นแบบให้กับผู้คนในยุคหลัง และทุกคนทราบดีถึงการมีหน้ามีตาเทียบเคียงกับอำนาจของข้าราชการ อันเป็นใบเบิกทางสำหรับตำแหน่งทางการเมือง
อย่างไรก็ตาม การได้รับคัดเลือกจากทางการให้มีหน้าที่ดูแลบ่อนชนวัวในฐานะนายบ่อนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะไม่ได้เปิดโอกาสสำหรับคนทั่วไป อีกทั้งการขอใบอนุญาตเปิดบ่อนชนวัวก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากไม่น้อย เพราะขั้นตอนการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 นั้นอยู่ภายใต้การใช้ “ดุลยพินิจ” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 17)
เมื่อการขอใบอนุญาตทำได้ไม่ง่าย จึงเดการนำใบอนุญาตของบ่อนหนึ่งใช้กับบ่อนอื่น ๆ หรือมีการให้เช่าหรือขายใบอนุญาตโดยอาจมีราคาสูง 1,500,000 บาท

บ่อนเถื่อน
บ่อนชนวัวที่ไม่มีใบอนุญาตจะใช้วิธีอ้างวัตถุประสงค์ในการหารายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตลอดจนอ้างว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรม โดยขออนุญาตจากนายอำเภอและผู้บังคับการตำรวจภูธรที่ดูแลพื้นที่นั้น ๆ อาจเรียกว่า “บ่อนซ้อม” “บ่อนบ้าน” หรือ “บ่อนเถื่อน” ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไป บางครั้งบ่อนเถื่อนก็เป็นเส้นทางของการเพิ่มราคาวัวชน และเป็นการคัดเลือกวัวไปชนในบ่อนหลวงหรือบ่อนที่ได้รับอนุญาตต่อไป
เจ้าของสนามซ้อมหรือบ่อนเถื่อนนั้นไม่ได้คาดหวังเรื่องรายได้แต่ต้องการใช้บ่อนเป็นพื้นที่ในการแสดงบารมีหรืออำนาจ เพื่อให้คนในชุมชนเห็นว่าตนสามารถเปิดบ่อนได้ โดยหวังจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ทั้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การชนวัวในบ่อนซ้อมต้องขออนุญาตจากนายอำเภอและผู้บังคับการตำรวจภูธรท้องที่ และต้องจ่ายเงินค่าขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ประมาณ 80,000-90,000 บาทต่อครั้ง บางครั้งจะมีการนำวัวที่เตรียมเข้าบ่อนหลวงมาชนโดยอ้างว่าเป็นการเปรียบวัวหรือการซ้อมวัว และเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้วัวชนที่ยังขาดประสบการณ์ได้ทำการฝึกซ้อม

“สนามกีฬาชนวัว”
หรือ “บ่อนถูกกฎหมาย”
สนามกีฬาชนวัวหรือบ่อนชนวัวมีการพัฒนาไปมาก ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงกายภาพ โดยมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักพนัน

ตารางที่ 2 จำนวนสนามหรือบ่อนชนวัวที่ถูกกฎหมาย
จำนวน
จังหวัด ปี 2542 ปี 2555
สงขลา 5 12
นครศรีธรรมราช 6 7
พัทลุง 2 3
ตรัง 3 3
กระบี่ 2 1
สุราษฎร์ธานี 1 1
สตูล 1 1
นราธิวาส 1 –
ยะลา 1 –
รวม 21 28

w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by