M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
รูปแบบการพนันบั้งไฟ - M88
m88

รูปแบบการพนันบั้งไฟ

รูปแบบการพนัน
การขออนุญาต
ในทางปฏิบัติ หมู่บ้านที่จัดงานบุญบั้งไฟและเป็นสนามแข่งขันบั้งไฟ ต้องทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อส่งผลการประชาคมให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้จัด หรือผู้รับเหมาะจัดงาน ใช้ประชาคมให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้จัด หรือผู้รับเหมาะจัดงานใช้ประกอบการขออนุญาตกับฝ่ายปกครองและตำรวจ อย่างไรก็ตาม การขออนุญาตดังกล่าวไม่ใช่การขออนุญาตเล่นการพนัน แต่ในทางปฏิบัติ เมื่อได้รับอนุญาต ก็สามารถแข่งขันบั้งไปและเล่นการพนันได้

ขนาดของบ่อนบั้งไฟ
บ่อบั้งไฟเล็ก
เนื่องจากพื้นที่มีน้อย เพราะการขยายตัวของชุมชน ทำให้ในเขตอีสานหรือต้องเล่นการพนันบั้งไฟเล็ก (ท่อ 1 – 3 หมายถึงท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 – 3 นิ้ว) เพราะบั้งไฟขนาดเล็กไม่ทำให้เกิดอันตราย เมื่อตกสู่พื้น อาคารบ้านเรือน หรือแปลงปลูกพืช
ด้วยขนาดของบั้งไฟและวามปลอดภัยของการแข่งขัน ทำให้การเล่นการพนันไม่ได้จำกัดเฉพาะเดือน 6 หรือในเทศกาล แต่เล่นกันเกือบทุกวันตลอดทั้งปี จากการสัมภาษณ์ผู้จัดรายหนึ่ง พบว่าใน 1 ปี เขาจัดการแข่งขัน 350 กว่ากัน ซึ่งในเขตอีกสานเหนือมีผู้จัดมากกว่า 5 กลุ่ม นั่นหมายความว่าใน 1 วัน จะมีการจุดบั้งไฟเพื่อเล่นการพนันบั้งไฟถึง 5 แห่ง
บ่อนบั้งไฟใหญ่
สนามใหญ่มักอยู่ในเขตอีสานใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เล่นการพนันบั้งไฟก่อนพื้นที่อื่น สนามใหญ่มักมีนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นเข้าสนามเป็นประจำ ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน ทั้งนี้เนื่องจากผู้จัดส่วนใหญ่เป็นคนของนักการเมือง
สนามเหล่านี้ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบต่อ 5 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร (มหาชนะชัย ค้อวัง) ร้อยเอ็ด (พนมไพร) อุบลราชธานี (เขื่องใน) ศรีสะเกษ (ราศีไศล) สุรินทร์ (รัตนบุรี) บุญบั้งไฟทุกแห่งมักเป็นงานใหญ่และมีลักษณะเหมือนกันทุกมิติ เนื่องจากผู้จัดเป็นคนกลุ่มเดียวกัน
สนามส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่ไม่ไกลจากตัวอำเภอมากนัก (15 – 20 กิโลเมตร) และมักมีทำเลที่มีป่าไม้ล้อมรอบ ตัวสนามเป็นที่โล่รูปวงกรม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100 เมตร โดยมีฐานจุดตั้งอยู่ใกล้เส้นรอบวงด้านที่หันหน้าสู่ท่องนาหรือป่าไม้ ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับฐาน ส่วนใหญ่เป็นประตูเข้าสนามและที่จอดรถ บริเวณใกล้ที่จอดรถกันมักจับกลุ่มกัน
บริเวณเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่ง ส่วนใหญ่อยู่นอกรั้วสนาม เป็นที่พักของพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าของค่ายและนักพนัน ถัดจากเส้นรอบวงเข้ามาจะเป็นร้านอาหาร โดยร้านค้าจะตั้งเรียงรายกัน และถัดจากร้านอาหาร คือพื้นที่ของบรรดาเซียนยั้งหรือเซียนหน้าฐาน ใกล้กับลานโล่งหน้าฐานมีการตั้งเต็นท์และมีร่มกันแดดพร้อมเก้าอี้ 2 – 4 ตัว เป็นแถวยาวประมาณ 30 แถว แถวละประมาณ 10- 15 ชุด
ด้านหน้าฐานอีกด้านหนึ่งเป็นกองอำนวยการและจุดประชาสัมพันธ์ ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือบริเวณที่อยู่ถัดจากหน้าฐานและอยู่ห่างไกลจากนักพนัน เป็นที่อยู่ของทีมกรรมการจับเวลา ซึ่งจะอยู่เป็นเอกเทศไม่สุงสิงกับเซียนพนัน แต่ทกคนมีหูฟังอยู่ที่หูตลอดเวลา
นอกจากเล่นพนันบั้งไฟใหญ่ เงินเดิมพันและจำนวนนักพนันในสนามใหญ่ก็ยิ่งใหญ่สมชื่อ กล่าวคือ เงินหมุนเวียนภายในบ่อนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทต่อวัน และมีนักพนันนับพันคน
เนื่องจากบ่อนทางอีสานใต้ส่วนใหญ่เป็นบ่อนที่จัด “ในเทศกาล”หรือก่อนหน้าหรือหลังเดือน 6 ไม่มาก (มีนาคม – กรกฎาคม) นั้นจึงมีเซียนพนันมากกว่าสนามเล็กหลายเท่า และเนื่องจากเป็นสนามบั้งไฟใหญ่ (ท่อ 5 – 8 นิ้ว) การจุดบั้งไฟจึงไม่ถี่เหมือนสนามเล็ก เมื่อมีบั้งไฟน้อยนักพนันจึงเล่นด้วยเงินพนันที่มากกว่าสนามเล็ก โดยเงินพนันมีมูลค่า ตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้าน
สนามใหญ่ไม่มีการเก็บ “ค่าหาง” หรือค่าธรรมเรียมจากค่ายบั้งไฟ ในทางตรงกันข้าม ผู้จัดจะต้องจ่ายค่าบั้งไฟให้กับค่าย โดยถือว่าผู้จัดอาศัยชื่อเสียงของค่ายบั้งไฟในการเรียกความสนใจจากเซียนพนัน

ความสัมพันธ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันและการพนักบั้งไฟ
ผู้จัดคือผู้จัดหาบั้งไฟ โดยหลักการ ผู้จัดมีรายได้จากการเก็บค่าผ่านประตูไม่ได้เป็น “เจ้ามือ” รับแทงพนัน แต่ในความเป็นจริง พบว่าคนของผู้จัดเป็นผู้แทงพนันจากเซียนไล่
ความหมายของผู้จัดมี 2 นัย
นัยแรก หมายถึงบุคคลภายนอก ส่วนใหญ่คือทีมกรรมการจับเวลา เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีทักษะในการจัดการแข่งขันบั้งไฟ เช่น การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้เล่นการพนัน และบุคคลที่สามารถให้คุณให้โทษกับการแข่งขันบั้งไฟ
อีกนัยหนึ่ง หมายถึงผู้นำท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้จัดตามนัยนี้อาจจัดการแข่งขันบั้งไฟ 2 วิธี วิธีแรกคือจัดการแข่งขันบั้งไฟเอง แต่เนื่องจากขาดทักษะในการดำเนินการ จึงมักไม่ค่อยได้รับความเชื่อถือ ที่สำคัญ หากดำเนินการโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มนักพนันมักไม่ให้ความสนใจ ทำให้งานไม่ราบรื่น และมีปัญหาในการตัดสิน
ดังนั้น ผู้จัดตามนัยนี้จึงนิยมใช้วิธีที่ 2 คือมอบหมายให้ทีมกรรมการจับเวลาเป็นผู้จัดการแข่งขัน
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผู้จัดจะเป็นทีมการรมการจับเวลาหรือคณะกรรมการหมู่บ้าน ก็จำเป็นต้องเป็นผู้มีอิทธิพล หรือเป็นบุคคลที่คนทั่วไปให้ความเคารพนับถือ และมีความสัมพันธ์กับฝ่ายปกครองและตำรวจเป็นผู้รู้ช่องทางในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ และรู้วิธีจ่ายเงินไต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่

กรรมการจับเวลา
เมื่อการจุดบั้งไฟเป็นเรื่องของเงินทอง มีได้มีเสีย กรรมการจับเวลาจึงเป็นส่วนที่จำเป็นที่สุดของการแข่งขันบั้งไปในปัจจุบัน เนื่องจาการแพ้ – ชนะตัดสินกันที่เวลาของบั้งไฟ
นอกจากฝีมือ ความเที่ยงตรง ความเที่ยงตรง และความซื่อสัตย์ อุปกรณ์ก็เป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น กรรมการจับเวลาจึงต้องพัฒนาอุปกรณ์และทักษะความชำนาญอยู่ตลอดเวลา
ในอดีต อุปกรณ์ที่สำคัญคือนาฬิกาจับเวลา แต่ในปัจจุบันกรรมการจับเวลานำกล้องส่งทางไกลมาใช้ ทีมงานที่มีกล้องส่องทางไกลจึงได้ชื่อว่า “ทีมเรดาร์” นัยว่าสามารถตรวจจับบั้งไฟได้แม่นยำราวกับใช้เรดาร์
คุณสมบัติของกรรมการจับเวลาคือต้องมีความชำนาญในการดูบั้งไฟ ที่สำคัญคือต้องรู้ทิศทางการลงของบั้งไฟ ซึ่งกรรมการจับเวลาต้องรู้เคล็ดลับการจับทิศทางของบั้งไฟ เคล็ดลับการจับทิศทางของบั้งไฟ คือการสังเกตว่าบั้งไฟที่ถูกจุดก่อนหน้าถูกลมพัดไปในทิศทางใด การจับทิศทางได้ถูก ทำให้บั้งไฟคลาดสายตาถือเป็นเรื่อเสียหาย และส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของกรรมการจับเวลา
อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติของกรรมการจับเวลาที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือต้องมีความซื่อสัตย์และความเที่ยงธรรม เพราะผู้จับเวลาไม่ได้มีเพียงกรรมการ แต่บรรดาเซียนมืออาชีพก็จับเวลาด้วยเช่นกัน เพราะการได้ – เสียอยู่ที่เวลา หากเทียบเคียงเวลาแล้วแตกต่างกันมาก เซียนก็จะประท้วง และเมื่อมีการประท้วง ความน่าเชื่อถือของกรรมการจับเวลาก็จะมีน้อยลง
กรรมการจับเวลาหนึ่งทีม มีสมาชิก 3 – 5 บางทีมมีถึง 7 คน และมีรายได้ 1,500 – 1,600 บาท ต่อคนต่อวัน
เนื่องจากบุญบั้งไฟกลายเป็นการแข่งขันกีฬา การเล่นการพนันและจัดแข่งขันตลอดทั้งปี ทำให้กรรมการจัดเวลามีความสำคัญมากขึ้นทุกขณะ การกำหนดวันทำบุญบั้งไฟในปัจจุบัน มิได้หาฤกษ์ยามหรือจัดตามความพร้อมของพระสงฆ์หรือชาวบ้านเจ้าของงาน แต่ผู้จัดการแข่งขันต้องตรวจสอบตารางเวลางานของกรรมการจับเวลา แล้วจึงกำหนดวันทำบุญให้ตรงกับวันว่างของพวกเยา

w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by