M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
มารยาทของผู้เล่นและผู้ดูกีฬาบาสเกตบอลที่ดี - M88
m88

มารยาทของผู้เล่นและผู้ดูกีฬาบาสเกตบอลที่ดี

มารยาทของผู้เล่นและผู้ดูกีฬาบาสเกตบอลที่ดี
การเล่นกีฬาบาสเกตบอลนอกจากจะช่วยส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีอีกด้วย การที่จะช่วยให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬาจากการเล่นบาสเกตบอลนั้น นอกจากครูและผู้ฝึกคอยอบรมสั่งสอนชี้แนะวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว ผู้เล่นและผู้ดูควรจะได้ระลึกถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้อยู่เสมอ
ก. ผู้เล่นที่ดี
1. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกติกาการเล่นโดยเคร่งครัด
2. เคารพและเชื่อฟังคำตัดสินของผู้ตัดสินและกรรมการในการตัดสินในตลอด
3. แสดงความเป็นมิตรและให้เกียรติกับผู้ร่วมเล่นทั้งฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายเดียวกัน เช่น การทักทาย การร่วมมือกันทั้งก่อนและหลังการเล่น
4. เป็นผู้มีความสุภาพเรียบร้อย ไม่แสดงอาการเย่อหยิ่ง จองหอง โอ้อวดต่อบุคคลอื่น
5. เล่นด้วยชั้นเชิงของการเล่น ไม่ยั่วยุ ไม่กลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบฝ่ายตรงข้ามหรือผู้เล่นร่วมด้วยกัน หากมีการพลาดพลั้งให้ขอโทษและให้อภัยซึ่งกันและกัน
6. เล่นเต็มที่ตามความสามารถของตนเอง และในขณะเดียวกันควรรู้จักประมาณตนเองในความสามารถนั้น ๆ ด้วย
7. เวลาชนะหรือแพ้ไม่แสดงความดีใจหรือเสียใจออกนอกหน้ามากเกินไป
8. เป็นผู้มีใจหนักแน่น อดทน รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดกลั้น ระงับอารมณ์ ควบคุมสติไม่แสดงอาการโมโหโทโส หรือโกรธแค้นต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
9. ยอมรับสภาพและผลการเล่นหรือการแข่งขันด้วยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ
10. มีใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือเพื่อร่วมเล่นทั้งฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายเดียวกัน
11. เป็นผู้ที่มีความเชื่อและเลื่อมใสในอุดมคติของการเล่นกีฬาบาสเกตบอลเพื่อผลและประโยชน์ที่เกิดจากการเล่นกีฬาบาสเกตบอลอย่างแท้จริง
ข. ผู้ดูที่ดี
1. ให้เกียรติผู้ตัดสิน กรรมการ และแก่ผู้เล่นทั้งสองฝ่าย
2. แสดงความยินดีด้วยการปรบมือเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ตัดสิน กรรมการ และผู้เล่นทั้งสองฝ่ายขณะลงสนาม
3. ปรบมือหรือเปล่งเสียงชมเชยแก่ผู้เล่นได้ดีทั้งสองฝ่าย
4. เคารพและยอมรับคำตัดสินของผู้ตัดสินและกรรมการ ตลอดการแข่งขันนั้น ๆ เช่น ไม่ยั่วยุ ด่าทอ เย้ยหยัน โห่ ผู้ตัดสินและกรรมการ
5. ยอมรับว่าผู้ตัดสิน หรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตัดสินชี้ขาดและควบคุมการเล่นให้เรียบร้อยแต่เพียงผู้เดียว
6. มีความเห็นอกเห็นใจผู้เล่นทั้งสองฝ่าย โดยไม่โห่ร้องเมื่อมีการเล่นผิดพลาดหรือไม่ยั่วยุ ก่อกวน ปลุกปั่นให้เกิดการบาดหมางกัน
7. ช่วยส่งเสริมให้กำลังใจผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ และผู้เล่นทั้งสองฝ่าย
8. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เล่นเล่นตามชั้นเชิง และกลวิธีของการเล่นอย่างแท้จริงเท่านั้น
9. เป็นผู้ที่มีความเชื่อและเลื่อมใสในอุดมคติของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล เพื่อผลและประโยชน์ที่เกิดจากการเล่นบาสเกตบอลอย่างแท้จริง

w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by