M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
พัฒนาการของการทำบั้งไฟ - M88
m88

พัฒนาการของการทำบั้งไฟ

พัฒนาการของการทำบั้งไฟ
การทำบั้งไฟในอดีต
ส่วนสำคัญที่สุดของบั้งไฟคือตัวบั้งไฟหรือเลาบั้งไฟ ชาวอีสารเรียกกระบอกไม้ไผ่ว่า “บั้งไม้ไผ่” และคำว่า “บั้งไฟ” ก็มาจากการนำไม้ไผ่มาทำบั้งไฟนั่นเอง ดังมีผู้ให้นิยามว่า บั้งไฟ หมายถึงกระบอกไม้ไผ่บรรจุดินปืน แล้วนำไปประดิษฐ์เป็นรูปลักษณ์ต่างๆ กัน เมื่อนำมาจุด จะมีไฟออกมาจากกระบอก
บั้งไฟในยุคแรก ตัวบั้งไฟทำจากกระบอกไม้ไผ่ โดยนำลำไม้ไผ่มาเจาะทะลุปล้อง และพันด้วยเชือกที่ฟั่นจากไม่ไผ่ เรียกว่า “บั้งไฟเลาไม้” บั้งไฟที่ทำจากไม้ไผ่ เรียว “เลาไม้” ทำจากเหล็ก เรียก “เลาเหล็ก”
บั้งไฟเลาไม้ เป็นบั้งไฟที่ทำกันมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งต้องคัดเลือกไม่ไผ่ที่จะทำบั้งไฟอย่างพิถีพิถัน
ในอดีต การทำบั้งไฟเป็นหน้าที่ของทุกคนในหมู่บ้านกระบวนการเริ่มขึ้นเมื่อทุกคนในหมู่บ้านประชุมตกลงกัน แล้วจึงซื้อดินประสิวให้กับ “ช่างบั้งไฟ” จากนั้นช่างจะคั่วดินประสิวแล้วตำผสมกับกำมะถันและถ่าน จนกระทั้งได้ดินปืน
ขั้นตอนสำคัญคือการบรรจุดินปืน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้คนจำนวนมาก เรื่องจากหากบั้งไฟมีขนาดใหญ่ (120 กิโลกรัมขึ้นไป) จะมีเลายาวมาก เมื่อตั้งขึ้นเพื่อกรอกดินปืนและใช้สากตำ สากและเลาจะมีความสูงรวมกันกว่า 10 เมตร ต้องใช้รอกช่วยยกสากขึ้น แล้วให้คนจำนวนหนึ่งเหยียบไปคานซึ่งผูกโยงกับสาก เหมือนการเหยียบครกกระเดื่อง เมื่อสากถูกยกขึ้นได้ระดับก็ปล่อยให้สากหล่นทับดินปืนภายในบั้ง การบรรจุดินปืนและการตำบั้งไฟจึงเหมือนกับการทำงานของปั้นจั่นตอกเสาเข็ม
บั้งไฟจะขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการบรรจุดินปืนเป็นสำคัญ ชาวบ้านทุกคนจึงต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
เมื่อผู้คนรวมตัวกัน ได้ร่วมกันทำกิจกรรม จึงรู้จักสนิทสนมกันมากขึ้น เนื่องจากการตำบั้งไฟต้องใช้เวลาเป็นเดือน
เมื่อดินปืนเต็มบั้ง จากนั้นจึงใส่ดินเหนียวและไม้เนื้อแข็งปิดท้ายเรียกว่า “อัดเถียด” แล้วจึงใส่ชนวน ขั้นตอนสุดท้ายคือการประกอบหางปละประดับตกแต่งบั้งไฟ
ในอดีต นอกจาชาวบ้านในชุมชน พระก็มีบทบาทในกิจกรรมนี้ด้วย เนื่องจากพระเป็นผู้นำทางด้านสรรพวิทยา และวิทยาการด้านอื่นๆ ก็มาจากวัดเป็นส่วนใหญ่ หรืออาจเป็นเพราะพระมีเวลาให้กับการทำและการคิดค้นวิธีทำบั้งไฟมากกว่าฆราวาส อีกทั้งบั้งไฟส่วนใหญ่ก็ทำกันในวัด เนื่องจากวัดเป็นที่ชุมนุมของคนในหมู่บ้าน และมีความพร้อมด้านสถานที่ในการรองรับคนจำนวนมากที่ช่วยกันทำบั้งไฟ
ด้วยเหตุนี้ ภาคอีสานในอดีต เมื่อถึงบุญบั้งไฟ พระจึงเป็นบุคลากรที่สำคัญ ดังปรากฏช่างบั้งไฟที่เป็นพระจำนวนมากในหมู่บ้านอีสาน สำหรับช่างบั้งไฟที่เป็นพระ สังคมอีสารมีวิธีปฏิบัติเพื่อให้เหมาะแก่สมณสารูป โดยทำ “หว่อม” หรือหมวกสีเหลืองให้พระสวม
ความสัมพันธ์ระหว่างพระกับบั้งไฟนั้นเป็นไปในลักษณาการเดียวกันกับการเล่นน้ำสงกรานต์ในภาคอีสาน ซึ่งพระและสามเณรสามารถเล่นน้ำกับญาติโยมได้ แม้แต่กับผู้หญิง ด้วยข้อยกเว้นดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการเข้าร่วมการจุดบั้งไฟ และในที่สุด เมื่อการแข่งบั้งไฟกลายเป็นการพนันเต็มรูปแบบ ในบรรดาเซียนพนันบั้งไฟ จึงมีเซียนที่เป็นพระรวมอยู่ด้วย โดยพระส่วนใหญ่มีฐานะเป็นเจ้าของค่ายบั้งไฟ

การทำบั้งไฟในปัจจุบัน
บุญบั้งไฟในยุคปัจจุบันเป็นการจัดตามประเพณี โดยที่ความเชื่อเรื่อพระยาแถนและการขอฝนนั้นไม่ได้มีความสำคัญต่อคนอีสารรุ่นใหม่อีกต่อไป วัตถุประสงค์ของการทำบุญบั้งไฟจึงเป็นไปเพื่อการสืบทอดประเพณีมากกว่าการคาดหวังเรื่องฟ้าฝน
เมื่อการจุดบั้งไฟกลายเป็น “การแข่งขัน” จึงมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการทำบั้งไฟโดยเฉพาะการพัฒนาส่วนประกอบที่สำคัญของบั้งไฟคือตัวบั้งไฟหรือเลาบั้งไฟ ดังนี้
“บั้งไฟเลาเหล็กซิ่ง” ตัวบั้งไฟทำจากท่อประปา ซึ่งเป็นเหล็กชนิดบาง ทำให้มีความคงทนมากกว่าและขึ้นได้สุงกว่าบั้งไฟเลาไม้ไผ่ในอดีตจึงเรียกบั้งไฟแบบนี้ว่า “ บั้งไฟเลาเหล็กซิ่ง” แต่ด้วยความบางของเหล็กก็ทำให้บั้งไฟระเบิดได้ง่าย เมื่อตัวบั้งไฟฉีกแตก มันเป็นแฉกคล้ายเสียมหรือพลั่ว ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้เข้าชม
“บั้งไฟเลาเหล็กหนา”ประสบการณ์ที่ได้จากบั้งไฟเลาเหล็กซิ่ง จึงเปลี่ยนมาใช้ท่อเหล็กที่มีความหนาเป็นพิเศษ ซึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาบั้งไฟระเบิดได้ แต่บั้งไฟเลาเหล็กหนามีน้ำหนักมาก เมื่อตกสู่พื้น จึงเป็นอันตรายไม่แพ้บั้งไฟเลาเหล็กซิ่ง แถมน้ำหนักที่มาก ก็ทำให้บั้งไฟขึ้นได้ไม่สูง
“บั้งไฟเลาพลาสลอน” มีผู้ทดลองนำท่อพีวีซี (Polyvinyl chlorilde) หรือพลาสลอนมาใช้ทำเลาบั้งไฟ ผลปรากฏว่าบั้งไฟขึ้นไฟขึ้นได้สูง นอกจากนี้บั้งไฟเลาพลาสลอนยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องอันตราย เนื่องจากท่อพีวีซีน้ำหนักเบาการที่เนื้อพลาสลอนถูกเผาให้หลอมละลายได้ด้วยความร้อน จึงมีการค้นคิดสูตรของดินปืนเพื่อไม่ให้เลาพลาสลอนเกิดการหลอมละลาย จนเกิดนวัตกรรมในวงการผลิตบั้งไฟ และบั้งไฟเลาพลาสลอนก็ได้รับความนิยมจวบจนปัจจุบัน

w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by