M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
บ่อนป่า บ่อนบ้าน บ่อนเมือง - M88
m88

บ่อนป่า บ่อนบ้าน บ่อนเมือง

บ่อนป่า
ในสภาพชุมชนบ้านป่าที่วีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ ทำนาน้ำฟ้า ทำไร่ทำสวนเพื่อการบริโภค และผู้คนในชุมชนมีความเชื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วมกัน การชนไก่นั้นเป็นไปเพื่อความสนุกสนานบันเทิง โดยมักจะจัดขึ้นในช่วงหลังการเกี่ยวข้าวและในประเพณีปีใหม่
ในเวลาต่อมา เมื่อการชนไก่ภายในชุมชนพัฒนาเป็นบ่อนการพนัน และตำรวจเริ่มควบคุมการชนไก่ บ่อนแบบง่าย ๆ ในสภาพแวดล้อมที่เป็นบ้านป่า จึงถูกเรียกว่า “บ่อนป่า” บางครั้งก็ถูกเรียกว่า “บ่อนวิ่ง” ซึ่งหมายถึงการที่ต้องเตรียมวิ่งหนีตำรวจ เนื่องจากไม่ได้ขออนุญาตเปิดบ่อนอย่างถูกต้อง
ลักษณะของบ่อนป่าแห่งหนึ่งในตำบลตะเคียมปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน บ่อนจะอยู่ในบริเวณบ้านพัก ไม่มีที่นั่งสำหรับผู้ชม เพราะเป็นบ่อนขนาดเล็ก สังเวียนชนไก่บุด้วยผ้ายาง พื้นเป็นดินอัดแน่น มีคนเข้าบ่อนประมาณ 20 คน ไก่ที่นำมาชนเป็นไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยง ปกติบ่อนจะเปิดวันอาทิตย์ช่วงบ่าย หลังจากการถ่ายทอดสดการชกมวยทางโทรทัศน์ โดยบางครั้งเจ้าของไก่ชนจะโทรศัพท์มาหาเจ้าของบ่อนเพื่อนัดหมายเวลาชนไก่
นอกจากการสร้างความบันเทิงให้กับคนที่มีเงินน้อย บ่อนป่ายังเน้นการคัดไก่ชนเพื่อนำไปเข้าบ่อนที่ใหญ่กว่า โดยบ่อนป่าจะตั้งอยู่ในละแวกเดียวกันกับบ่อนขนาดใหญ่
ส่วนวงเงินเดิมพันของบ่อนป่าจะอยู่ระหว่าง 220-5,500 บาท ขณะที่กติกามักจะไม่จำกัดยกหรือนำหนักของไก่ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างเจ้าของไก่ แต่กติกาบางอย่างก็อิงอยู่กับบ่อนขนาดใหญ่ ส่วนการเล่นการพนันส่วนใหญ่เล่นด้วยเงินหลักสิบ
บ่อนป่าแทบทั้งหมดไม่ได้ขออนุญาต ด้วยเหตุผลว่าการตั้งบ่อนไม่ได้มุ่งหวังในเชิงธุรกิจ จงไม่คุ้มที่จะขออนุญาต อย่างไรก็ตาม การจะตั้งบ่อน ก็จำเป็นต้องทำข้อตกลงกับตำรวจในพื้นที่ และต้องจ่ายส่วยเพื่อไม่ให้ถูกจับ

บ่อนบ้าน
บ่อนบ้านเกิดขึ้นในระยะเปลี่ยนผ่านของชุมชน เมื่อรายได้ส่วนใหญ่ของคนในชุมชนมาจากนอกภาคเกษตรกรรม การชนไก่จึงเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตของคนในชุมชน ขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานของรับเป็นผู้ควบคุมการตั้งบ่อน ภายใต้ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478
บ่อนบ้านที่ทำการศึกษา ตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ต่อมาถูกปิดเมื่อปี 2547 จากการระบาดของไข้หวัดนก และเปิดอีกครั้ง เมื่อปี 2552 การเปิดบ่อนอีกครั้งเนื่องจากมีการปรึกษาหารือกันระหว่างประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ประธานแม่บ้าน พ่อหลวงอดีตกำนัน และสมาชิกสภาเทศบาล โดยในขณะนั้นมีการอนุญาตให้บ่อนที่ถูกปิดในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดนก เปิดดำเนินการต่อได้ จึงมีการพิจารณาอาคารสถานที่ของบ่อนแห่งนี้ ซึ่งปรากฏว่ายังสามารถใช้การได้ อีกทั้งมีชาวบ้านที่มีความสามารถในการบริหารจัดการบ่อนชนไก่ ประกอบกับต้องการใช้บ่อนชนไก่เป็นแหล่งกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน จึงมีมติให้เปิดบ่อนอีกครั้ง โดยซื้อใบอนุญาตราคา 180,000 บาท จากอดีตเจ้าของบ่อนคนหนึ่ง
สำหรับวงเงินเดิมพันของบ่อนบ้านจะยู่ระหว่าง 1,100-55,000 บาท สาเหตุที่ช่วงวงเงินเดิมพันห่างกันมาก เป็นเพราะบ่อนชนไก่บางแห่งมีสังเวียนชนไก่ 3 สังเวียน ซึ่งมีสังเวียนหลักอยู่ 1 สังเวียนสำหรับคู่ไก่ที่วางเงินเดิมพัน 11,000 บาทขึ้นไป ส่วนอีก 2 สังเวียนติดป้ายไว้ว่า “สนามประลองไก่” สำหรับรองรับคู่ไก่ที่วางเงินเดิมพันในระดับหลักพัน ขณะที่บ่อนชนไก่บางแห่งมีสังเวียนชนไก่ถึง 5 สังเวียน เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนไก่ที่นำมาชน ซึ่งทำให้บ่อนแห่งนั้นจัดการชนไก่ได้หลายคู่พร้อมกัน อันหมายถึงรายได้ที่มากขึ้นตามไปด้วย
ในด้านการจัดการพื้นที่ภายนอกบ่อน จะใช้เป็นที่จอดรถ 2 จุด โดยคิดค่าจอดรถจักรยานยนต์คันละ 10 บาท ส่วนรถยนต์คันละ 20 บาท ซึ่งค่าจอดรถนี้ไม่ได้เป็นรายได้เข้าบ่อน แต่จะเป็นรายได้ของเจ้าของที่ที่อยู่ติดกับบ่อน ส่วนบริเวณรอบนอกติดกับบ่อนชนไก่อีกด้านจะมีร้านขายอาหารแลเครื่องดื่มเปิดขายตั้งแต่เที่ยงวันจนกระทั่งประมาณเที่ยงคืน ขึ้นอยู่กับจำนวนคู่ไก่ชนและจำนวนยกที่ไก่แต่ละคู่ชนกัน โดยทั่วไปไก่แต่ละคู่จะชนกัน 3 ยก ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง กล่าวคือ ไก่จะชนกัน 20 นาที พักให้น้ำ 20 นาที ซึ่งเท่ากับ 1 ยก บวกกับเวลาเรียกไก่เข้าสังเวียน ดังนั้น ถ้ามีคู่ไก่เข้าชนมมาก ก็จะจัดชนพร้อมกันทุกสังเวียนไก่ที่นำมาชนส่วนใหญ่อยู่แถวอำเภอสันกำแพงและอำเภอแม่ออน โดยเลี้ยงแบบชาวบ้าน มีบ้างที่เลี้ยงแบบซุ้ม
บริเวณรอบบ่อนมีการจัดซุ้มเพื่อเป็นที่พักไก่ โดยบ่อนจะให้บริการไฟฟ้า เตาไฟ และกระเบื้องโลหะให้ความร้อน นอกจากนี้ การจัดซุ้มยังช่วยอำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียนไก่ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งของการควบคุมไข้หวัดนก
เนื่องจากบ่อนแห่งนี้ตั้งอยู่ในท้องถิ่นที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนมาช้านาน คนที่เข้ามาในบ่อนชนไก่จึงรู้จักคุ้นเคยกันทั้งเจ้าของบ่อน เจ้าของไก่ คนดู คนเล่นพนัน บ่อนจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งขอชุมชน ส่วนคนที่มาเล่นการพนันนั้นส่วนใหญ่เป็นมือสมัครเล่น การพนันต่อรองจะอยู่ที่หลักร้อย แต่การชนไก่แต่ละคู่จะมีการต่อรองกันหลายครั้งและกับหลายคน แม้ว่าจะต่อรองกันในหลักร้อย แต่เมื่อนำมารวมกันก็มีเงินหมุนเวียนจำนวนไม่น้อย
บ่อนบ้านส่วนใหญ่จะขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้กับนักพนัน หรือไม่ก็เป็นบ่อนที่มีนักพนันการเมืองให้การหนุนหลัง ดังนั้น เจ้าของบ่อนจึงหลีกไม่พ้นที่จะต้องมีความสัมพันธ์กับนักการเมือง นักธุรกิจ หรือข้าราชการ โดยจะต้องมีการกันเงินจำนวนหนึ่งสำหรับใช้รักษาความสัมพันธ์กับคนเหล่านี้ เช่น การเลี้ยงส่งหรือการเลี้ยงต้อนรับ

บ่อนเมือง
เป็นพัฒนาการของบ่อนชนไก่สู่ความทันสมัย หลังจากชุมชนเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเมือง (Urbanization) บ่อนเมืองเป็นของนักธุรกิจซึ่งทำธุรกิจการพนันโดยตรง และคนที่เข้าบ่อนก็เป็นนักพนันมืออาชีพ หรือ “เซียนพนัน” กระเป๋าหนัก
บ่อนเมืองเป็นบ่อนที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับจากผู้คนในวงการพนันไก่ชนว่าเป็นสถานที่สำหรับไก่ดังจากซุ้มใหญ่ มีวงเงินเดิมพัน 100,000 บาทขึ้นไป และต้อนรับไก่ชนจากต่างภาค รวมทั้งเป็นที่รวมของนักพนันมืออาชีพจากทั่วประเทศ
บ่อนเมืองมีอยู่ 2 แห่ง คือบ่อนชนไก่เกรดเอในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ และบ่อนชนไก่ที่อยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทั้งสองแห่งเป็นบ่อนถูกกฎหมาย และเปิดให้ชนไก่ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เจ้าของบ่อนเป็นทั้งนักการเมืองท้องถิ่นและนักธุรกิจ วัตถุประสงค์ของบ่อนคือการทำธุรกิจการพนันโดยเฉพาะและต้อนรับนักพนันกระเป๋าหนักเป็นหลัก
บ่อนชนไก่เกรดเอมีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ตั้งอยู่หน้าโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง ซึ่งเจ้าของโครงการก็คือเจ้าของบ่อน บริเวณทางเข้าบ่อนมีจุดที่ให้ผู้ชมจุ่มเท้าในน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ภายในบ่อนแบ่งเป็น 4 ส่วน คือส่วนสังเวียนชนไก่ ส่วนของที่พักและให้น้ำไก่ชน ส่วนของห้องประชาสัมพันธ์และลงทะเบียน และส่วนของโรงอาหาร
ส่วนสังเวียนชนไก่แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือสังเวียนชนไก่แบบเปิด เรียกว่า “สนามประลองไก่” และสังเวียนชนไก่แบบห้องปรับอากาศ เรียกว่า “บ่อนห้องแอร์” ซึ่งมีการเก็บค่าเข้าชม
สังเวียนชนไก่ภายนอกห้องปรับอากาศเป็นบ่อนปูนขอบสูงเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 เมตร ส่วนสังเวียนชนไก่แบบห้องปรับอากาศเป็นอาคารสูงสองชั้น มีบันไดขึ้นทางด้านข้าง อัฒจันทร์เป็นทรงกลม มีที่นั่ง 6 ชั้น โดย 2 ชั้นแรก เบาะที่นั่งเป็นสีส้ม ซึ่งอยู่ใกล้กับสังเวียนเป็นที่นั่งสำหรับแขกพิเศษหรือเซียนพนันมืออาชีพ ส่วนอีก 4 ชั้นที่เหลือเบาะที่นั่งเป็นสีน้ำเงิน เป็นที่นั่งสำหรับนักพนันทั่วไป
สำหรับเซียนพนันกระเป๋าหนัก นอกจากคนในท้องถิ่น ก็มีคนที่เดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น เชียงราย ลำปาง และแพร่ โดยมีทั้งมาเล่นการพนันโดยเฉพาะ และเดินทางมาพร้อมกับทีมงานจากซุ้มไก่ ทั้งนี้ เซียนพนันส่วนใหญ่จะรู้จักคุ้นเคยกับเจ้าของบ่อน
สังเวียนชนไก่ในห้องปรับอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 เมตร บริเวณขอบบุด้วยพลาสติก ปูพื้นด้วยใยสังเคราะห์ และมีที่นั่งสำหรับคนดูแลไก่ชน หรือ “พี่เลี้ยง”
เหนือสังเวียนมีสายโซ่ห้อยลงมาจากเพดานสำหรับคล้องอุปกรณ์ เช่น กระดาษชำระ ถังใส่ขี้ไก่ ถังใส่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับจุ่มเท้าไก่ก่อนชน และไมโครโฟน บริเวณผนังติดอัฒจันทร์ชั้นบนสุด มีจอภาพระบบดิจิตอลบอกเวลาการแข่งขันในแต่ละยก จำนวนยก และวงเงินเดิมพันของไก่ชนแต่ละคู่
สำหรับด้านนอกของสังเวียนปรับอากาศ บริเวณทางเดินเข้าบ่อน มีโต๊ะขายยาบำรุง อาหาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับไก่ชนตั้งอยู่สองฝั่งทางเดิน ก่อนถึงสังเวียนปรับอากาศจะเป็นห้องประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนไก่ชนหลังจากทำการประกบคู่หรือเปรียบไก่ มีที่ชั่งน้ำหนักไก่ รวมทั้งเป็นที่วางเงินเดิมพันของทั้งสองฝ่าย ซึ่งบ่อนจะเก็บร้อยละ 10 ของวงเงินเดิมพัน นอกจากนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะทำหน้าที่ประกาศรอบการชนไก่ เตรียมคู่ไก่ขึ้นทะเบียนไว้คู่ถัดไป และประกาศผลแพ้-ชนะของการชนไก่แต่ละคู่ ถัดออกไปด้านข้างมีที่พักสำหรับทีมงานจากซุ้มไก่ที่นำไก่ชนมาจากที่ต่าง ๆ และเป็นพื้นที่ให้น้ำไก่หลังจากการชนแต่ละยก สำหรับโรงอาหารและพื้นที่ขายอาหารนั้นอยู่ด้านหลังของสังเวียนปรับอากาศ
กิจกรรมภายนอกในบ่อนมีหลายอย่างในบางมุมจะพบเจ้าของไก่ชนกำลังเตรียมไก่ชนของตน และสำหรับไก่ที่ชนเสร็จแล้วหรืออยู่ระหว่างการพักยก เจ้าของหรือทีมงานประจำซุ้มก็จะทำการให้น้ำไก่ โดยการนวด ประคบร้อน ให้อาหารเสริม เอาเสลดออกจากลำคอไก่ หรือดูแลรักษาบาดแผล
การชนไก่จะแบ่งเป็นรอบ โดยทำการชนไก่พร้อมกันทั้งสองสังเวียน คือสังเวียนในห้องปรับอากาศและสังเวียนนอกห้องปรับอากาศมีการกำหนดวงเงินเดิมพันสำหรับสังเวียนในห้องปรับอากาศ โดยคู่ที่เป็นไกชนมีฝีมือหรือเป็นไก่เก่ง จะมีวงเงินเดิมพันตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสน ส่วนไก่ชนที่มีฝีมือรองลงไปและมีวงเงินเดิมพันน้อยกว่าหลักหมื่นจะชนในสนามประลองไก่ ซึ่งถือเป็นการซ้อมเพื่อเปรียบฝีมือ
นอกจากการวางเงินเดิมพันกับบ่อน ก็ยังมีการต่อรองระหว่างผู้ที่นำไก่มาชน รวมถึงระหว่างผู้ที่มาชมการชนไก่ ซึ่งการต่อรองนั้น แต่ละคนจะมีสมุดสำหรับบันทึกว่าตนต่อรองกับใครเป็นจำนวนเท่าใด และเมื่อรู้ผลแพ้-ชนะ ก็จะมีการจ่ายเงินระหว่างคนที่ต่อรองกัน
การชนไก่จะชนกัน 8 ยก แต่โดยทั่วไป การชนไก่ทั้งในสังเวียนนอกและในห้องปรับอากาศมักจะชนกันไม่ถึง 8 ยก โดยใช้เวลาเพียง 5-6 ยกก็จะรู้ผลแพ้-ชนะ ไก่ตัวที่แพ้จะวิ่งหนี กระโดดออกจากสังเวียน หรือถูกไก่ตัวที่แข็งแรงกว่ากดหัว ไล่ตี หรือหากเจ้าของไก่เห็นว่าไก่ของตนสู้ไม่ได้ และไม่อยากให้ไก่บาดเจ็บจนเกินไป หรือ “เสียไก่” ก็จะยอมแพ้โดยการให้พี่เลี้ยงไปอุ้มไก่ของตนออกมาจากสังเวียน

w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by