M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
บุญบั้งไฟ : จากอดีตสู่ปัจจุบัน - M88
m88

บุญบั้งไฟ : จากอดีตสู่ปัจจุบัน

บุญบั้งไฟ : จากอดีตสู่ปัจจุบัน
ลักษณะสำคัญของบุญบั้งไฟในอดีต
ในระยะแรก การจัดบุญบั้งไฟเป็นการหารายได้เพื่อทำนุบำรุงพระศาสนา อันหมายถึงการหารายได้เข้าวัดที่จัดงาน นอกจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา วัดยังมีรายได้จาก “ค่าหาง” อันหมายถึงค่าลงทะเบียนเพื่อนำบั้งไฟเข้าแข่งขัน ซึ่งผู้ที่จ่ายค่าลงทะเบียนคือเจ้าของบั้งไฟ นอกจากนี้ วัดยังมีรายได้จากการ “เซิ้ง” โดยชาวบ้านจะจัดขบวนเซิ่งเพื่อเรื่ยไรเงินเข้าวัด ซึ่งในบุญบั้งไฟมักมีขบวันเซิ้งมากกว่า 1 คณะ
เมื่องานบุญมีการจัดการแข่งขันเข้ามาเกี่ยวข้อง บุญบั้งไฟจึงโน้มเอียงไปในทางการแสวงหารายได้ และปัจจัยที่เอื้อให้มีการเล่นหารพนันกันอย่างกว้างขวาง ก็เนื่องจากชาวอีกสานถือว่าการเล่นการพนันเป็นไปเพื่อความสนุกสนาม และเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองการทำบุญ เมื่อหมดช่วงงานบุญ การเล่นการพนันก็เลิกราไป ถ้ามีการเล่นการพนันนองช่วงงานบุญ จึงจะถือว่าเป็นการเล่นการพนัน ดังนั้น การเล่นพนันบั้งไฟในวาระบุญบั้งไฟ จึงเป็นไปเพื่อความสนุก มิใช่การพนันในความหมายของชาวอีสาน

ลักษณะสำคัญของบุญบั้งไฟในปัจจุบัน
อาจกล่าวได้ว่าทุกฐานจุดบั้งไฟในปัจจุบันมีการเล่นการพนัน เนื่องจากการจัดบุญบั้งไฟต้องใช้เงินทุนสูง และมีความยุ่งยากในการบริหารจัดการ สำหรับผู้ที่ไม่สันทัดในการจัดการแข่งขันบั้งไฟ อีกประการหนึ่งคือเนื่องจาการทำบั้งไฟมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาการคิดค้นของค่ายบั้งไฟ โดยชาวบ้านไม่มีส่วนร่วม หรือไม่มีองค์ความรู้เท่ากับค่ายบั้งไฟ
ขณะเดียวกันก็ทำให้บั้งไฟแบบดั้งเดิมล้าสมัย กอปรกับช่วงบั้งไฟดั้งเดิมเสียชีวิต หรือไม่ก็สูงอายุ ปัจจุบันจึงเหลือช่างบั้งไฟที่เป็นคนของค่ายบั้งไฟเท่านั้น ดังนั้น เมื่อกระบวนการทำบั้งไฟตกอยู่ในมือของค่ายบั้งไฟ การจุดบั้งไฟจึงต้องอาศัยค่ายบั้งไฟ และค่ายบั้งไฟก็มีเซียนพนันติดตามไปทุกแห่ง ทำให้การแข่งขันบั้งไฟเป็นไปเพื่อการพนันทั้งสิ้น
ความเปลี่ยนแปลงนี้นวมไปถึงการบริหารจัดการการแข่งขั้นบั้งไฟ การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการหมู่บ้านตามไม่ทันกระบวนการแข่งขันบั้งไฟ เพราะทุกการแข่งขันมีการเล่นการพนัน ซึ่งต้องมีเล่ห์เหลี่ยมและกลโกง ทำให้ชาวบ้านเจ้าของงานบุญและคณะกรรมการหมู่บ้านกลายเป็นเพียงผู้ชม
การบริหารจัดการแข่งขันบั้งไฟของชาวบ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ส่วนใหญ่มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของผู้จัด หรือถูกเหมาช่วงโดยผู้จัด ยกเว้นในหมู่บ้านที่ชาวบ้านมีทักษะหรือเคยเป็นผู้จัด ซึ่งมีจำนวนน้อย
พิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งเคยเป็นแก่นของบุญบั้งไฟ ได้แยกส่วนไปดำเนินการโดยไม่ขึ้นตรงต่อกัน ซึ่งการจุดบั้งไฟจะเริ่มขึ้นเมื่อพิธีทางศาสนาเสร็จสิ้น และเมื่อพิธีเสร็จสิ้น พระสงฆ์และชาวบ้านก็ไม่มีส่วนร่วมอีกต่อไป
ความเกี่ยวข้องที่ชาวบ้านพอจะมีอยู่บ้าง คือการเก็บค่าผ่านประตู ในกรณีที่ผู้จัดเป็นชาวบ้าน ซึ่งเป็นการจัดเพื่อหาเงินเข้าวัด

w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by