M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
บริษัทหลักทรัพย์ หรือ โบรกเกอร์ - M88
m88

บริษัทหลักทรัพย์ หรือ โบรกเกอร์

M88 ลงทุนแทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ โปรโมชั่นร้อนแรง
“เมื่อตัดสินใจว่าจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ คุณต้องเกี่ยวข้องกับบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือ “โบรกเกอร์” ทันที

โบรกเกอร์ (Broker) คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ได้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์รับเข้าเป็น “บริษัทสมาชิก” ซึ่งจะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เข้าสู่ระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ได้โดยตรง นอกจากนี้ คุณอาจเคยได้ยินคำว่า “ซับโบรกเกอร์” (Sub-Broker) หรือบริษัทนายหน้าช่วง ซึ่งทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อขายจากผู้ลงทุนเช่นเดียวกันกับโบรกเกอร์ แต่เนื่องจากซับโบรกเกอร์ไม่ได้เป็นบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายเข้าสู่ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ได้โดยตรง โดยจะต้องส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ก่อน และโบรกเกอร์จะส่งคำสั่งซื้อขายเหล่านั้นต่อไปยังระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติของบริษัทหลักทรัพย์ที่ดี
เมื่อตัดสินใจว่าจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์คุณต้องเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทันที เพราะกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ลงทุนจะต้องซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทนายหน้าเท่านั้น บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าหรือโบรกเกอร์จะเป็นคนกลางระหว่างคุณกับตลาด หลักทรัพย์ให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์แบบครบวงจร คือ ตั้งแต่ก่อนและหลัง การซื้อขาย โดยจะให้บริการเป็นที่ปรึกษา ชี้แนะช่องทางและให้ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งส่งสัญญาณเตือนต่างๆ โบรกเกอร์จะเป็นผู้รับคำสั่งซื้อขายของคุณ เพื่อส่งเข้าสู่ระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ และยืนยันผลเมื่อการซื้อขายจริงเกิดขึ้น รวมทั้งยังเป็นผู้ดูแลบัญชี ภาษี ข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติแทนคุณในทุกๆรายละเอียด
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจสุดท้ายเพื่อสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ย่อมอยู่ที่ตัวคุณซึ่งเป็นผู้ลงทุน เพราะคุณคือผู้รับผลแห่งการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าผลการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นจะนำมาซึ่งกำไรหรือขาดทุน โบรกเกอร์จะไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ดังนั้น โบรกเกอร์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกเป็นลูกค้าของโบรกเกอร์รายใด คุณควรพิจารณาให้รอบคอบและรอบด้าน เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาของคุณ เราขอแยกบทบาทและคุณสมบัติของโบรกเกอร์ที่ดีให้เห็นเป็นประเด็นๆ ดังนี้

1. พี่เลี้ยงใจดีสำหรับผู้ลงทุนหน้าใหม่ คุณไม่ต้องเกรงใจ หรือเคอะเขินต่อการตั้งคำถามใดๆ ที่คุณไม่รู้และอยากรู้ โบรกเกอร์มีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของคุณสอยคุณให้รู้จักก้าวเดินทีละก้าวตั้งแต่พื้นฐานเรื่อยไปจนถึงเทคนิคที่สูงขึ้นๆจนกว่าคุณจะคล่อง

2. ให้บริการข้อมูลและข่าวสาร เมื่อคุณคุ้นเคยกับตลาดหลักทรัพย์ดีแล้ว โบรกเกอร์จะต้องมีความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและถูกต้อง สามารถบอกคุณถึงความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาให้คุณทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจ เช่น ถ้าคุณเป็นผู้ลงทุนระยะยาว ข้อมูลที่คุณควรได้รับจะเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะต่างประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อท้ายด้วยกลุ่มธุรกิจที่น่าจะเติบโตในอนาคต แต่ถ้าคุณเป็นผู้ลงทุนประเภทซื้อขายหลักทรัพย์รายวันหรือรายชั่วโมง คุณควรได้รับข่าวสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์วินาทีต่อวินาที อาทิ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย สภาวะทางการเมือง ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ซึ่งโบรกเกอร์จะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ให้คุณได้ทันต่อเหตุการณ์
3. สนองคำสั่งซื้อขายของคุณอย่างรวดเร็วและถูกต้อง โบรกเกอร์ทุกแห่งต้องแข่งขันกันให้บริการในด้านนี้อยู่แล้วหากสามารถปฏิบัติตามคำสั่งซื้อขายของลูกค้าได้ถูกต้องรวดเร็วแล้ว ย่อมเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและยังมีส่วนทำให้การซื้อขายเพิ่มปริมาณมากขึ้นด้วย ดังนั้นในกรณีที่คุณเป็นผู้ลงทุนระยะสั้น มีการซื้อขายวันละหลายครั้ง คุณควรเลือกโบรกเกอร์ที่มีเจ้าหน้าที่การตลาดมากเพียงพอ เพื่อจะได้ไม่ต้องรับคำสั่งจากลูกค้าหลายรายจนเกินไป และมีโทรศัพท์มากเพียงพอในกรณีที่คุณใช้วิธีซื้อขายทางโทรศัพท์
4. มีฐานะการเงินมั่นคงน่าเชื่อถือ แต่เดิมบริษัทสมาชิกรวม 50 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ แต่หลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทยปี พ.ศ.2540 บริษัทสมาชิกถูกปิดกิจการไปหลายแห่ง ทำให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกและได้รับความเสียหาย ดังนั้น การพิจารณาฐานะความมั่นคงของบริษัทโบรกเกอร์จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยศึกษารายละเอียดดังกล่าวจากข้อมูลผู้ถือหุ้น ประวัติความเป็นมา ผลการดำเนินงาน ชื่อเสียงของทีมบริหาร เป็นต้น
5. สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย โบรกเกอร์ที่ดีควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ เช่น หากคุณเป็นผู้ลงทุนที่มาสั่งซื้อขาย ณ ห้องค้าหลักทรัพย์ของโบรกเกอร์ คุณต้องการคอมพิวเตอร์ที่มากเพียงพอ มีบริการด้านข้อมูลอัตโนมัติ เช่น จอจากสำนักข่าวรอยเตอร์ จากสำนักข่าวบิสนิวส์ หรือจอที่แสดงการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีทางเทคนิคต่างๆ ประกอบ และหากคุณเป็นผู้ลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูง คุณอาจต้องการความเป็นส่วนตัวด้วยห้องค้าหลักทรัพย์ส่วนตัว (VIP Room) หรือหากคุณเป็นผู้ลงทุนที่สั่งซื้อทางโทรศัพท์ คุณก็ต้องพิจารณาที่ระบบและประสิทธิภาพของระบบสื่อสารด้วย
6. ระบบเอกสารและบริการหลังการซื้อขาย งานเอกสารนับว่ามีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเสมือนข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างคุณกับโบรกเกอร์หรือคุณกับตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้กล่าวมาแล้วในบทที่ผ่านมา ส่วนบริการหลังการซื้อขาย ปัจจุบันโบรกเกอร์หลายแห่งเริ่มใช้ระบบการตัดและโอนบัญชี เอกสารต่างๆ จึงต้องรัดกุม ง่ายต่อตวามเข้าใจ ชัดเจนและตรวจสอบได้ตลอดเวลา
7. ทำเลที่ตั้ง ข้อนี้มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ลงทุนที่นิยมซื้อขายในห้องค่าหลักทรัพย์ คุณต้องพิจารณาระยะเวลาการเดินทาง สถานที่จอดรถยนต์ ความสะดวก ปลอดภัย ค่าใช้จ่ายจิปาถะที่อาจต้องคำนึง อาทิ ค่าที่จอดรถ นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร และธนาคารต่างๆ เป็นต้น

ข้อควรคำนึงในการเลือกเจ้าหน้าที่การตลาด
หลังจากที่คุณพิจารณาข้อมูล และตัดสินใจเลือกบริษัทโบรกเกอร์ได้แล้ว คุณยังต้องพิจารณาตัวบุคคลที่คุณต้องติดต่อด้วย นั่นก็คือ เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทโบรกเกอร์ที่จะเป็นผู้ดูแลบัญชีการลงทุนของคุณ ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่การตลาดเหล่านี้จะใกล้ชิดกับคุณมากที่สุด บุคคลนี้จะเป็นผู้ให้ข้อมูบ คำปรึกษา รับและส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ติดตามและยืนยันผลการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นให้คุณทราบ ด้วยเหตุนี้ ถ้าคุณได้เจ้าหน้าที่การตลาดที่รู้ใจกันและเชื่อถือได้คุณจะเป็นผู้ลงทุนที่มีความสุขคลายความวิตกกังวลได้ไม่น้อยทีเดียว เราขอแนะนำข้อควรคำนึงถึงในการเลือกเจ้าหน้าที่การตลาดประจำตัวของคุณไว้ดังนี้

• ควรเป็นผู้มีสุขภาพดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ใช่คนอ่อนแอ หรือ ลาป่วยบ่อย เพราะคุณจะเสียอารมณ์มาก หากไม่สามารถตามตัวในยามคับขันได้
• มีวุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ ต่อการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ตามระยะเวลาที่ประกาศกำหนด
• ควรมีพื้นฐานการศึกษาที่ดีและตรงสายงาน เช่น เรียนจบทางด้านการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด เป็นต้น
• เป็นผู้ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การตลาด
• สามารถตอบคำถามหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้ชัดเจน มีเหตุผลน่าเชื่อถือ
• ไม่ควรมีลูกค้าในความดูแลมากเกินไป
• ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะในเรื่องความรับผิดชอบ จากเพื่อนผู้ลงทุนรอบข้างได้
• มีความตื่นตัวและติดตามข่าวเศรษฐกิจ การเมือง

สรุป
บริษัทสมาชิก หรือ “โบรกเกอร์” คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ลงทุน และตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทนายหน้าซึ่งมีหน้าที่รับคำสั่งซื้อจากผู้ลงทุนเพื่อส่งไปยังระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์
คุณสมบัติของโบรกเกอร์ที่ดี คือ มีการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ผู้ลงทุนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องพอเพียง ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและซื้อสัตย์ มีฐานะการเงินมั่นคงน่าเชื่อถือ มีสิ่งอำนวยความมสะดวกครบถ้วนและทันสมัย
เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดีควรมีประสบการณ์เพียงพอ มีพื้นฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้รับใบอนุญาตให้เป็นเจ้าหน้าที่การตลาด ตลอดจนมีประสิทธิภาพในการให้บริการ สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนได้อย่างถูกต้องและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

พามาพบกับนักธุรกิจสาว แผล่บๆ กันนะครับ


 

w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by