M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
ธุรกิจการพนันในบ่อนวัวชน - M88
m88

ธุรกิจการพนันในบ่อนวัวชน

ธุรกิจ-การพนันในบ่อนวัวชน
เมื่อวัวชนเป็นธุรกิจ
การชนวัวในปัจจุบันกลายเป็นธุรกิจการพนัน มีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ มีการเตรียมการและมีการแบ่งงานกันทำ โดยมีเป้าหมายคือเพื่อดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาชม ดังนั้น การบริหารจัดการธุรกิจการพนันวัวชนจึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างทักษะทางสังคมและทักษะการบริหารธุรกิจ กล่าวคือ ต้องบริหารความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของเจ้าของวัวนักพนัน ขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายที่ผลกำไร
การบริหารจัดการบ่อนชนวัวมีการแบ่งงานกันทำหลายฝ่าย โดยต้องใช้คนที่เหมาะสมกับงาน ต้องร่วมกันจัดการ และต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
กระบวนการทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้
1.การจัดหาวัวไว้รองรับการชน เป็นการสร้างเครือข่ายกับคนเลี้ยงวัว เจ้าของวัว เจ้าของฟาร์มวัวชน นายสนามหรือหุ้นส่วนต้องเตรียมการทุกเดือน หากวัว 1 ตัวชนได้ 2 ครั้งใน 1 ปี ก็ต้องหาวัวให้ได้อย่างน้อย 240 ตัว
2.การดูแลวัวในช่วงก่อนการชน โดยแต่ละเดือนต้องดูแลวัวอย่างน้อย 50 ตัว เป็นเวลาประมาณ 20 วัน ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลคนเลี้ยงวัวอีกประมาณ 150 คน
3.การเก็บเงิน แต่ละบ่อนต้องมีเจ้าหน้าที่เก็บค่าผ่านประตูสองชั้น คือชั้นนอกและชั้นใน โดยเจ้าหน้าที่ต้องจำแนกได้ว่าคนกลุ่มไหนเป็นผู้ติดตามวัวชน คณะของเจ้าของวัว หรืคนของค่ายวัว จากการศึกษา พบว่าบ่อนสามารถเก็บค่าผ่านประตูได้เพียงร้อยละ 50 ของจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวัน โดยผู้ที่ไม่ต้องจ่ายค่าผ่านประตู คือเถ้าแก่ ขาใหญ่ นายหัวเจ้าของวัวชน คนเลี้ยงวัว หัวหน้าค่ายวัวชน มือปืน และข้าราชการระดับสูง
4.การค้าขายในสนามชนวัว นายสนามมักจะให้ภรรยา ลูก หรือญาติเป็นผู้ขายอาหาร เพราะเป็นการค้าขายที่มีลักษณะผูกขาด ตั้งราคาได้สูง ผู้บริโภคมีประมาณ 2,500-3,000 คน นอกจากนี้ยังต้องดูแลการจัดการผลประโยชน์จากร้านค้าที่มาขายของในสนาม ซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์
5.การดูแลการจราจรและสถานที่จอดรถ เนื่องจากในวันชนวัวจะมีผู้คนจำนวนมาก บางบ่อนบริหารจัดการสถานที่จอดรถจนเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ แต่บางบ่อนอาจให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเป็นผู้ดำเนินการ
จากการศึกษา พบว่าสนามชนวัวแต่ละแห่งมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2-4 คน ในรูปของ “หุ้นส่วนทางธุรกิจ” และต้องมีการดึงบุคคลที่มีศักยภาพมาเป็น “หุ้นส่วนทางสังคม”
การบริหารงานในลักษณะ “หุ้นส่วน” ต้องใช้ความไว้วางใจสูงมาก หรือในภาษาของสนามชนวัวคือทุกคน “ต้องหยัดกัน” หรือ “หยัดได้” นั่นคือการที่ทุกคนต้องไว้ใจซึ่งกันและกัน สำหรับการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับการเป็นหุ้นส่วนทางสังคมนั้นอาจเป็นคนเดียวกันหรือไม่ก็ได้
นอกจากมี “นายสนาม” หรือ “นายบ่อน” ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการวินิจฉัยสั่งการ ทุกสนามต้องมี “ผู้จัดการสนาม” ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางสังคมหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยผู้จัดการสนามจะมีความโดดเด่นน้อยกว่าเจ้าของบ่อน ซึ่งเป็นเหมือนจริยธรรมของการบริหารบ่อนว่านายสนามต้องเหนือกว่าใคร และผู้จัดการต้องเด่นน้อยกว่า และต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของนายสนาม บางสนาม ผู้จัดการสนามเป็นทั้งเจ้าของบ่อนและผู้จัดการ แต่บ่อนที่เปิดใหม่มักมีตำแหน่งการบริหารที่ชัดเจน และใช้การบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาเสริมประสิทธิภาพ

ธุรกิจต่อเนื่องและการสร้างงาน
ธุรกิจภายในสนามชนวัวแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 การขายสินค้า สำหรับสินค้าจำเป็น ซึ่งผูกขาดการขายโดยคนในครอบครัวของนายสนาม ได้แก่ ข้าวแกง จานละ 60 บาท เครื่องดื่มชูกำลัง ขวดละ 20 บาท น้ำดื่ม ขวดละ 10 บาท ผ้าเย็น ผืนละ 30 บท เบียร์ กระป๋องละ 50 บาท บุหรี่ ซองละ 70 บาท ส่วนสินค้าอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ตกแต่งวัว ผ้า หญ้า ผ้าเทป อาหารที่เป็นของฝาก เช่น กุ้งแม่น้ำ ไก่ต้มน้ำปลา เป็ดพะโล้ ไก่ย่าง ข้าวหลาม เป็นต้น
ประเภทที่ 2 การรับฝากรถ
ประเภทที่ 3 การบันทึกภาพการชนวัวเพื่อจำหน่าย
การเลี้ยงวัวชนและการชนวัวทำให้เกิดการจ้างงาน ช่วยให้คนมีงานทำและมายได้ อาชีพและรายได้ที่เกิดจากการชนวัว มีดังนี้
1.อาชีพปลูกหญ้าเลี้ยงวัว โดยขายได้กระสอบละ 100 บาท
2.อาชีพรับจ้างเลี้ยงวัว ค่าจ้างเดือนละ 2,500-3,000 บาทต่อวัว 1 ตัว ในช่วงที่วัวยังไม่มีคู่ชน โดยปกติจะจ้างคนเลี้ยงวัว 1 คน เมื่อวัวได้คู่ชน จะจ้างเพิ่มเป็น 2-3 คน
3.อาชีพให้เช่าคอกวัว อัตราค่าเช่าโดยทั่วไปอยู่ที่ 1,000-1,500 บาทต่อคอกต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพของคอกวัวและการบริการ เจ้าของวัวส่วนใหญ่จะเช่าคอกไว้ให้วัวพักก่อนทำการชน 2 คอกต่อวัว 1 ตัว
4.อาชีพค้าขายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอื่น ๆ
5.อาชีพรับฝากรถ สถานที่รับฝากรถส่วนใหญ่อยู่บริเวณริมถนนที่ว่างด้านหน้าหรือด้านข้างของอาคาร หรือในสวนยางพารา อัตราค่ารับฝากขึ้นอยู่กับประเภทของรถ เช่น รถจักรยานยนต์ 20 บาท
รถกระบะ 40 บาท รถเก๋ง 50 บาท
6.อาชีพนักพากษ์ประจำสนามชนวัว
7.อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพราะในวันชนวัว บางครั้งต้องจอดรถยนต์ไกลจากสนาม จึงต้องอาศัยมอเตอร์ไซค์รับจ้างเดินทางไปยังสนาม
8.อาชีพลับมีด มีดไม่เกี่ยวข้องกับการชนวัว แต่เป็นอุปกรณ์ที่ชาวบ้านพกติดตัวไปที่สนาม
9.อาชีพรับพิมพ์ใบประกาศ ใบปลิว หรือโปรแกรมการชนวัว
10.อาชีพสัตวแพทย์
11.อาชีพซื้อขายวัวชน
12.อาชีพบันทึกภาพการชนวัว

w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by