M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
ธุรกิจการพนันชนไก่ - M88
m88

ธุรกิจการพนันชนไก่

ธุรกิจการพนันชนไก่
ในยุคนี้ การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ชนและการชนไก่มีความคึกคักเป็นอย่างยิง มีการตั้งกลุ่มและชมรมต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นขึ้นไปจนถึงระดับชาติ จากการเข้ามาของนักธุรกิจ นักดนตรีชั้นนำ ดารานักแสดง และนักการเมือง ทำให้วงการไก่ชนมีพื้นที่ในสังคม
ต่อมา เมื่อมีการระบาดของไข้หวัดนกในปี 2547 จึงมีการสั่งปิดบ่อนชนไก่ และมีการกำจัดสัตว์ปีกในรัศมี 5 กิโลเมตรจากจุดที่มีการระบาด อีกทั้งมีการเสนอให้เลี้ยงไก่ชนในระบบฟาร์มแบบปิด เช่นเดียวกับการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ มาตรการดังกล่าวของรัฐบาลมุ่งปกป้องกลุ่มธุรกิจส่งออกเนื้อไก่ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเลี้ยงไก่ชน
ในเวลาต่อมา หลังจากวิกฤตไข้หวัดนก จึงมีการแก้ไขกฎระเบียบการขออนุญาตเปิดบ่อนให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เช่น มีการตั้งกรรมการตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตเปิดบ่อน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 7 ฝ่าย มีนายอำเภอเป็นประธาน และมีปศุสัตว์อำเภอเป็นผู้ตรวจสบและควบคุมการระบาดของเชื้อโรคอย่างเข้มงวด และกำหนดให้บ่อนต้องปรับปรุงสถานที่ให้สะอาด มีอ่างล้างเท้าด้วยนำยาฆ่าเชื้อโรค ที่สำคัญคือบ่อนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดได้ในยุคนี้ มีระบบการจัดการแบบธุรกิจการพนัน โดยเจ้าของบ่อนเป็นนักธุรกิจ บ่อนบางแห่งในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเมืองลำพูน มีนักธุรกิจมารับช่วงดำเนินกิจการแทนเจ้าของบ่อน โดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน และบ่อนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับข้าราชการ นักธุรกิจ นักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ หรือไม่ก็เป็นของนักการเมืองโดยตรง รวมถึงเจ้าของบ่อนบางรายก็ผันตัวเป็นนักการเมืองในภายหลัง
ขณะเดียวกัน ที่ตั้งของบ่อนก็อยู่ในจุดที่มีการคมนาคมขนส่งสะดวก เพื่อให้นักพนันจากต่างจังหวัดดินทางมาเล่นการพนันมากขึ้นในกรณีจังหวัดลำพูน บ่อนชนไก่มีอยู่หนาแน่นในอำเภอเมืองลำพูน และมีบ่อนชื่อดังอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมในภาคเหนือนั้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการผลิตในภาคการเกษตร ชาวนาในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนหันไปปลูกลำไยแทนการทำนามากขึ้น การปลูกลำไยต้องการแรงงานน้อย และใช้แรงงานในช่วงเวลาสั้นกว่าการทำนา ทำให้มีแรงงานในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่เพียงพอสำหรับภาคอุตสาหกรรม ชาวบ้านในหมู่บ้านที่อยู่รอนิคม ขายที่ดินไปเกือบหมด เหลือเพียงที่ดินสำหรับอยู่อาศัย ขณะเดียวกัน คนหนุ่มสาวก็หันไปทำงานในนิคมฯ มากขึ้น
การเลียนแบบวิถีชีวิตและค่านิคมแบบคนเมือง โดยการใช้เวลาในช่วงวันหยุดไปกับการพักผ่อน บ่อนชนไก่ที่ตั้งอยู่รอบนิคมอุตสาหกรรมจึงเป็นสถานที่หนึ่งที่คนงานใช้เป็นแหล่งพักผ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนงานชาย คนงานในนิคมฯ ส่วนหนึ่งมาจากต่างจังหวัด เมื่อถึงวันหยุดก็จะเข้าบ่อน ดังนั้น บ่อนชื่อดังในเชียงใหม่และลำพูนจึงปรับเวลาชนไก่ให้ตรงกับวันหยุดของคนงาน เพื่อเอื้อให้คนงานและนักพนันจากต่างถิ่นมาเล่นการพนันได้สะดวก โดยเวลาชนไก่จะเริ่มตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตีสามของวันต่อมา
การที่คนงานเป็นกลุ่มลูกค้าที่สำคัญของบ่อน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนงานมีรายได้ประจำ และมีประสบการณ์การเล่นพนันไก่ชนน้อยจึงมักกล้าได้กล้าเสีย ไม่รอบคอบ ทำให้ตกเป็นเหยื่อของบรรดาเซียนและเจ้าของบ่อน นอกจากนี้ บ่อนชนไก่ยังใช้กลยุทธ์ด้านการตลาด เช่น มีการลดแลกแจกแถมสำหรับคู่ไก่ที่มีวงเดิมพัน 220,000 บาทขึ้นไป มีการบันทึกภาพการชนไก่แจกให้กับเจ้าของไก่ หรือเผยแพร่คู่ชนที่ดุเดือดผ่านเว็บไซต์ เพื่อดึงดูดเจ้าของไก่ที่ต้องการวางเงินเดิมพันสูงๆอันหมายถึง “ค่าน้ำ” (ร้อยละ 10 ของเงินเดิมพัน) ที่มากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้วิถีชีวิตแบบชุมชนชนบทเปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนเมือง การชนไก่ซึ่งอิงอยู่กับวิถีเกษตรกรรมก็เปลี่ยนเป็นการพนันชนไก่ มีบ่อนชนไก่เกิดขึ้นในชุมชน และมีการชนไก่ตลอดทั้งปี ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบเมือง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงไม่ได้ทำให้การชนไก่หมดไป แต่นำมาสู่ธุรกิจการพนันที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนักธุรกิจ นักการเมือง และข้าราชการบางส่วน ซึ่งตักตวงผลประโยชน์จากการชนไก่ รวมถึงจัดการและควบคุมบ่อนชนไก่โดยตรง

ลักษณะและความสัมพันธ์ของบ่อนชนไก่
บ่อนชนไก่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการชนไก่ ขณะเดียวกันก็เปลี่ยนแปลงไปตามความสัมพันธ์กับบุคคล ความสามารถของไก่ และจำนวนคนดู-คนเล่นการพนัน ดังนั้น บ่อชนไก่จึงมีความหลากหลายตามสภาพของแต่ละท้องถิ่น

ตารางที่ 1 ลักษณะของบ่อนชนไก่แต่ละประเภท
บ่อนป่า บ่อนบ้าน บ่อนเมือง
สถานภาพ เถื่อน มีทั้งขอและ ขออนุญาต
ตามกฎหมาย (ไม่ขออนุญาต) ไม่ขออนุญาต

เจ้าของบ้าน ชาวบ้าน ชาวบ้านนักธุรกิจ นักธุรกิจ
มีนักการเมืองหนุนหลัง นักการเมือง

นักพนัน ชาวบ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นนักพนัน
เป็นนักพนัน มืออาชีพ กระเป๋าหนัก
มือสมัครเล่น มีทั้งเจ้าถิ่นและที่มี
จากต่างอำเภอ
ต่างจังหวัดและต่างภาค
เจ้าของไก่ ชาวบ้าน ชาวบ้านซุ้มไก่ ซุ้มใหญ่ซุ้มดัง
ในท้องถิ่น ทั้งเจ้าถิ่นและ
ต่างจังหวัด

เงินพนัน หลักสิบ หลักร้อย หลักพันขึ้นไป

ที่ตั้ง ตามบ้านร่มไม้ อยู่ในชุมชน อยู่ในเมือง
เป็นสังเวียน มีอัฒจันทร์ มีอัฒจันทร์
ชั่วคราว รอบสังเวียน รอบสังเวียนบางแห่ง
ไม่มีที่นั่ง เป็นห้องปรับอากาศ

w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by