M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
ความหมายของสมรรถภาพทางกาย (physical fitness) - M88
m88

ความหมายของสมรรถภาพทางกาย (physical fitness)

ความหมาย
สมรรถภาพทางกาย (physical fitness) หมายถึง ลักษณะสภาพของร่างกายที่มีความสมบูรณ์ แข็งแกร่ง อดทนต่อการปฏิบัติงาน มีความคล่องตัว ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคสูง ผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายดีมักจะเป็นผู้ที่มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส และมีร่างกายสง่าผ่าเผย สามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันนี้การที่จะพัฒนาทักษะทางกีฬาให้แก่นักเรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกใหม่ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นนั้น จะต้องเริ่มต้นด้วยการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเสียก่อน เพราะการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการฝึกและการพัฒนาทักษะต่อไป

หลักปฏิบัติในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาบาสเกตบอล
การฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายจะประกอบด้วยกิจกรรมที่เสริมสร้างความแข็งแรง ความอ่อนตัว ความทนทาน ความเร็ว และกำลัง โดยมีหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปของผู้ฝึกและนักกีฬาก็คือ ก่อนเริ่มฤดูกาลแข่งขัน 6 – 8 สัปดาห์ นักกีฬาบาสเกตบอลต้องเตรียมตัวในด้านสมรรถภาพทางกายของตนให้ดีเสียก่อน กล่าวคือ ต้องเริ่มฝึกสมรรถภาพของร่างกายโดยทั่วไป การฝึกควรฝึกสัปดาห์ละ 5 วัน ปริมาณการฝึกมากหรือน้อยขึ้นอู่กับภาวะสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาแต่ละบุคคล สำหรับนักกีฬาที่ได้ผ่านการฝึกซ้อมประจำอยู่แล้ว อาจไม่จำเป็นต้องฝึกสมรรถภาพทางกายมากเท่ากับผู้ที่พักหรือหยุดหลังฤดูกาลแข่งขัน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้พร้อมเสียก่อน เพราะการที่จะคงสภาพเดิมของทักษะ หรือฝึกทักษะใหม่เพิ่มเติมให้ดีขึ้นนั้น นักกีฬาหรือผู้เข้ารับการฝึกใหม่จำเป็นต้องมีสมรรถภาพทางกายดี โดยเฉพาะด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความคล่องแคล่วว่องไว และความทนทาน ผลจาการวิจัยด้านสมรรถภาพทางกายพบว่า กล้ามเนื้อและอวัยวะต่าง ๆ จะแข็งแรงขึ้นหรืออ่อนแอลง หรือคงสภาพเดิมอยู่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้เป็นสำคัญ
ข้อควรคำนึงที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ เรื่องของน้ำหนักตัว นักกีฬาที่ฝึกซ้อมดีและมีสมรรถภาพทางกายสมบูรณ์เต็มที่ น้ำหนักตัวจะค่อนข้างคงที่ นักกีฬาจึงต้องคอยเอาใจใส่ควบคุมน้ำนักตัวให้คงที่อยู่เสมอ สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษในเรื่องนี้คือ เรื่องของคุณภาพและปริมาณอาหารที่รับประทานเข้าไป
สำหรับนักกีฬาที่อยู่ในวัยรุ่นหรือวัยเจริญเติบโต มักมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวน้อย แต่นักกีฬาที่พ้นวัยเรียนหรือวัยศึกษาไปแล้วจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวมาก ทางที่ดี คือ ควรชั่งน้ำหนักตัวทุกวันในตอนเช้า ก่อนรับประทานอาหาร และพยายามควบคุมอย่าให้น้ำหนักตัวมากหรือน้อยกว่าน้ำหนักปกติ 2.5 กิโลกรัม ในช่วงฤดูกาลแข่งขัน

w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by