M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
ข้อควรระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ - M88
m88

ข้อควรระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์

เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์มีกระบวนการซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ผู้ลงทุนทุกคนควรตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกชิ้นอย่างละเอียดถี่ถ้วน ดังนี้

 

 1. คำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ ในกรณีที่คุณส่งคำสั่งซื้อ/ขาย ณ ห้องค่าหลักทรัพย์ คุณต้องมั่นใจว่าเขียนรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนทั้งชื่อและรหัสลูกค้าของคุณ ชื่อหลักทรัพย์ จำนวนและราคาหุ้นที่ถูกต้อง ชัดเจน และลงชื่อกำกับท้ายคำสั่งทุกครั้ง สิ่งที่ต้องระวังคือ อย่าหยิบคำสั่งซื้อขายมาเขียนสลับกัน เพราะคุณจะเสียโอกาสเสียเงินและเสียอารมณ์อย่างยิ่ง
 2. Contract และ Invoice เป็นเอกสาร ซึ่งโบรกเกอร์จะส่งมาให้คุณลงชื่อ เพื่อรับทราบผลการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ Contract และ Invoice จะออกมาคู่กัน เพื่อแจ้งรายการที่คุณสั่งว่าได้ซื้อหรือขายหุ้น เมื่อใด หุ้นอะไร จำนวนและราคาเท่าไร รวมเป็นเงินที่คุณจะต้องจ่าย (กรณีซื้อ) หรือได้รับ (กรณีขาย) เท่าไร หักค่า “คอมมิชชั่น” แล้วจะเหลือเงินเท่าใด คุณต้องตรวจสอบตัวเลขและรายละเอียดทั้งหมดว่าถูกต้องแล้ว จึงลงลายมือชื่อสำเนาเอกสารจากโบรกเกอร์ทุกชิ้น คุณจะต้องเก็บรักษารวบรวมให้เป็นระบบและครบถ้วนเพราะจะเป็นหลักฐานสำคัญ เพื่อตรวจสอบในกรณีมีเหตุผิดพลาดเกิดขึ้น
 3. รายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชี บางครั้งคุณอาจหยุดการซื้อขายไประยะหนึ่ง แต่ทุกสิ้นเดือนโบรกเกอร์จะแจ้งยอดหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีของคุณมาให้เหมือนกับที่ธนาคารพาณิชย์แจ้งยอดบัญชีกระแสรายวันให้คุณในช่วงสิ้นเดือน ซึ่งคุณจะต้องตรวจสอบความถูกต้องว่าหลักทรัพย์ของคุณยังคงมีอยู่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เพราะโบรกเกอร์อาจมีลูกค้ามาก หรือระบบคอมพิวเตอร์อาจทำงานคลาดเคลื่อน ทำให้ยอดหลักทรัพย์คงเหลือของคุณผิดพลาดไปหาเกิดความผิดพลาดหรือหากไม่แน่ใจ คุณอาจติดต่อกลับไปยังเจ้าหน้าที่การตลาดของโบรกเกอร์ที่ดูแลบัญชีของคุณให้ตรวจสอบซ้ำได้เสมอ
 4. ในกรณีที่คุณใช้บัญชีมาร์จินในการซื้อขายหลักทรัพย์ คุณต้องตรวจสอบเพิ่มเติมถึงวงเงินคงเหลือ อัตรามาร์จินที่อาจเปลี่ยนแปลงไปหรืออื่นๆ ซึ่งคุณต้องละเอียดถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพราะระบบการซื้อขายด้วยบัญชีมาร์จินมีความซับซ้อน ตัวเลขเคลื่อนไหวทุกวันและมีรายละเอียด ขั้นตอนมาก จึงควรศึกษาเพิ่มเติม โดยอาจสอบถามจากโบรกเกอร์ที่คุณเป็นลูกค้าหรือกำลังจะเป็นลูกค้าเพื่อขอทราบคำอธิบายที่ชัดเจน

มาถึงตรงนี้ คุณคงมีความเข้าใจการลงทุนในหลักทรัพย์เบื้องต้นพอสมควรแล้ว ในบทต่อไป เราจะอธิบายถึงความสำคัญของบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ ผู้ซึ่งมีความใกล้ชิดกับคุณมากที่สุดในการซื้อขายหลักทรัพย์และคุณสมบัติของโบรกเกอร์ที่ดีที่คุณควรฝากอนาคตการลงทุนไว้กับเขา

 

 

 

สรุป

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีขั้นตอน วิธีการและสิ่งที่ควรศึกษาทำความเข้าใจเป็นลำดับขั้น ดังนี้

 1. สินค้าของตลาดหลักทรัพย์ เรียกโดยรวมว่า “ตราสาร” ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิประเภทต่างๆ หน่วยลงทุน และพันธบัตร
 2. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มีทั้งบัญชีเงินสด (Cash Account) และบัญชีให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ หรือบัญชีมาร์จิน (Margin Account)
 3. ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการเช่นเดียวกับวันทำการของธนาคาร โดยแบ่งเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ออกเป็น 2 ช่วง คือ รอบแรกตั้งแต่เวลาเปิดที่ได้จากการสุ่มเลือกช่วงเวลา 9.55 – 10.00 น. จนปิดตลาดภาคเช้า 12.30 น. และรอบที่สองภาคบ่ายตั้งแต่เวลาเปิดที่ได้จากการสุ่มเลือกเววลาในช่วง 14.25 – 14.30 น. จนถึงปิดตลาดประจำวันที่ได้จากการสุ่มเลือกเวลา ในช่วง 16.35 – 16.40 น. อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ นอกเวลาเพิ่มอีกประมาณ 20 – 25 นาที นับตั้งแต่เวลาปิดตลาดประจำวัน จนถึงเวลา 17.00 น.
 4. ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ได้ 3 วิธีคือ ส่งคำสั่งด้วยตัวเอง ณ ห้องค่าหลักทรัพย์ ส่งคำสั่งทางโทรศัพท์โดยมีรหัสส่วนตัวและส่งคำสั่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยมีรหัสลูกค้า (User Name) และรหัสผ่าน (Password)
 5. ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนจะต้องดูจำนวนหน่วยที่ซื้อขาย ช่วงราคาและระดับราคาสูงสุดต่ำสุดให้ถูกต้อง และทบทวนคำสั่งให้ละเอียดชัดเจนทุกครั้ง
 6. ตบท้ายด้วยสาวสวยตูดใหญ่
w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by