M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
ขั้นตอนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ - M88
m88

ขั้นตอนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

       เมื่อทราบถึงหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ และได้พิจารณาศักยภาพและความต้องการในการลงทุนของตนเองแล้ว ต่อจากนี้เราจะอธิบายขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นที่คุณจะเข้าสู่การลงทุนและซื้อขายหลักทรัพย์ว่าคุณจะต้องเตรียมพร้อมและทำอะไรบ้าง

ขั้นตอนที่ 1

วางแผนการลงทุนของตัวเองอย่างชัดเจน วงเงินที่สามารถนำมาลงทุนระยะเวลาที่จะลงทุน ความคาดหวังผลตอบแทน ศักยภาพของตนเองว่าสามารถรองรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด หรือพร้อมรับความจริง หากต้องขาดทุนในวงเงินไม่เกินเท่าไร ในทำนองเดียวกัน หากได้กำไรจะขยายวงเงินในการลงทุนหรือไม่ ฯลฯ ทั้งหมดนี้ เป็นการตั้งสติกำหนดขอบเจตการลงทุนของตัวคุณเอง

 

ขั้นตอนที่ 2

คุณต้องมีบัญชีกับธนาคารเพื่อใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันก็ได้ คุณต้องแจ้งเลขที่บัญชีที่คุณจะใช้เมื่อคุณเปิดบัญชี เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับโบรกเกอร์ที่คุณจะใช้บริการ

 

ขั้นตอนที่ 3

ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์และสมัครเป็นสมาชิก หรือ ลูกค้าโดยการขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีให้เลือก 2 ประเภท คือ

1.)  บัญชีเงินสด (Cash Account) หมายถึง บัญชีที่ผู้ลงทุนจะต้องชำระด้วยเงินสด เมื่อมีการยืนยันคำสั่งซื้อบัญชีเงินสดนี้โบรกเกอร์จะพิจารณาอนุมัติวงเงินที่เหมาะสมกับฐานะการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ การซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องชำระค่าซื้อภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์

2.)  บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เรียกว่าบัญชีมาร์จิน (Margin Account) หรือเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) เป็นบัญชีที่ผู้ลงทุนจ่ายชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ส่วนหนึ่ง และกู้ยืมเงินจากโบรกเกอร์อีกส่วนหนึ่ง โดยมีหลักทรัพย์ที่ซื้อวางเป็นหลักประกันและมีข้อตกลงว่าผู้ลงทุนจะต้องจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินในส่วนที่กู้ยืม ด้วยการลงทุนด้วยระบบมาร์จินมีความซับซ้อนที่ต้องระวังอยู่ที่วงเงินกู้ที่คุณใช้ลงทุนอยู่นั้นสามารถเพิ่มขึ้นหรือ ลดลงได้ตลอดเวลา และอาจรวดเร็วรุนแรงตามสภาพการณ์ของตลาดหลักทรัพย์และของตัวหุ้นที่คุณลงทุนด้วยระบบมาร์จินอยู่

 

การลงทุนด้วยระบบมาร์จินนี้ คุณควรศึกษากฎระเบียบอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยเฉพาะในกรณีเมื่อราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดลดต่ำลง จะมีการเรียกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมาวางประกันเพิ่ม ตลอดจนการบังคับขายหุ้นในบัญชี ซึ่งความเสี่ยงและความเสียหายจากการลงทุนด้วยระบบนี้อาจรุนแรง

 

 

เอกสารที่ต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

เมื่อคุณตัดสินใจจะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ คุณต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบสำคัญคนต่างด้าวหรือ สำเนาหนังสือเดินทางในกรณีเป็นชาวต่างชาติ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 4. สำเนาใบแจ้งรายการบัญชีธนาคาร (Bank Statement) หรือ สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน

 

หลังจากเตรียมเอกสารต่างๆ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วรแล้ว เจ้าหน้าที่การตลาดผู้ซึ่งจะเป็นผู้ดูแลการลงทุนของคุณจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณ อาทิ

 1. ฐานะทางการเงินของคุณ วงเงินลงทุนที่คุณจะใช้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
 2. วัตถุประสงค์ในการลงทุนของคุณ เป้าหมายในการลงทุนของคุณ เพื่อจะได้ทราบว่าคุณเป็นผู้ลงทุนประเภทใด ลงทุนระยะสั้น หรือ ระยะยาว คุณคาดหวังผลตอบแทนในรูปแบบใด พร้อมรับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด คุณต้องการได้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือไม่ เป็นต้น
 3. พูดคุยซักถามเพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ชี้แจงผลดีผลเสียการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ทราบว่าคุณมีความรู้และทัศนคติในการลงทุนอย่างไร มากน้อยเพียงไร

จากนั้นเจ้าหน้าที่การตลาดจะให้คุณเขียนใบคำขอเปิดบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ และเมื่อได้รับการอนุมัติให้เปิดบัญชีแล้ว คุณจะได้รับแจ้งหมายเลขสมาชิกหรือรหัสประจำตัวลูกค้า ซึ่งจะใช้ในการส่งคำสั่งซื้อ/ขาย เปลี่ยนแปลง ยกเลิกรวมทั้งการชำระเงิน หรือในการติดต่อใดๆ กับโบรกเกอร์ รหัสนี้คุณต้องเก็บเป็นความลับ เพราะมิฉะนั้นแล้ว อาจมีผู้แอบอ้างทำให้เกิดความเสียหายได้

กลับมาที่สาวงามอีกเช่นเคย

w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by