M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
การพนันบั้งไฟ - M88
m88

การพนันบั้งไฟ

การพนันบั้งไฟ
ในยุคแรก เริ่มจากคู่แข่งขันนำบั้งไฟมา “เปรียบ” :ซึ่งเรียกว่า “ประกบหาง” คือการดูขนาดของบั้งไฟ หากมีขนาดใกล้เคียงกัน ก็ตกลงแข่งขันกัน เกณฑ์การตัดสินแพ้ – ชนะคือบั้งไฟที่พุ่งไปได้ไกลกว่า เป็นฝ่ายชนะ
เนื่องจากชุมชนอีสานมักตั้งอยู่บนที่สูง พื้นที่ลาดต่ำเป็นทุ่งนา บ้านเรือนยังไม่ขยายตัวสู่พื้นที่ลาดต่ออย่างในปัจจุบัน จึงแข่งขันบั้งไฟ โดยใช้ระยะทางเป็นเกณฑ์ได้ อีกทั้งตัวบั้งไฟเป็นท่อนเหล็ก ซึ่งมีน้ำหนักมาก ทำให้บั้งไฟพุ่งไปได้ไม่ไกล แต่ในปัจจุบัน ชุมชนขยายใหญ่ขึ้น บั้งไฟเลาเหล็กจึงปลอดภัย อุบัติเหตุการจากการจุดบั้งไฟเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีบั้งไฟตกใส่คนและบ้านเรือน การแข่งขันจึงเปลี่ยนมาใช้การจับเวลาโดยบั้งไฟที่ทำเวลาได้มากที่สุด เป็นฝ่ายชนะ
ขณะเดียวกัน ท่อพีวีซีก็ได้สร้างมิติใหม่ให้กับวงการบั้งไฟ คือได้บั้งไฟที่มีน้ำหนักเบา แต่เหนียวคงทน แม้ระเบิด ก็ไม่เป็นแฉกคมเหมือนท่อเหล็ก เมื่อตกลงมาจากที่สูงก็ไม่เป็นอันตรายมาก อีกประการหนึ่งก็คือ ความเบาทำให้บั้งไฟร่อนปลิวไปตามลม จึงทำเวลาได้รีกว่าบั้งไฟเลาเหล็ก กล่าวคือ บั้งไฟเลาเหล็กทำเวลาได้อย่างมาก 20 วินาที แต่บั้งไฟเลาพลาสลอนทำเวลาได้มากกว่า 160 วินาที
ในเวลาเดียวกัน วงการพนันก็มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การได้ – การเสีย จนถือได้ว่าเป็นนิมิตใหม่สำหรับวงการพนันบั้งไฟ ในปัจจุบันเซียนบั้งไฟเริ่มการเดิมพันได้ – เสียด้านการ “เปิดเวลาหน้าฐาน” โดยผู้ริเริ่มเป็นนักพนันจากจังหวัดศรีสะเกษ
เวลาหน้าฐาน เป็นเวลาที่คาดการณ์ว่าบั้งไฟจะทำได้ ซึ่งตัวเลขนี้มาจากเวลาที่ทำได้ล่าสุดของค่ายบั้งไฟ การเปิดเวลาหน้าฐาน หรือที่เซียนบั้งไฟเรียกว่า “เปิดหน้าฐาน” หรือ “เปิดหน้า” ถูกกำหนดโดยผู้จัด ซึ่งตกลงกับเซียนพนันที่เรียกว่า “เซียนยั้ง”
เซียนยั้ง คือเซียนที่พนันว่าบั้งไฟจะทำเวลาได้เท่ากับหรือต่ำหว่าเวลาเปิดหน้าฐาน ซึ่งฝ่ายที่มีความเสี่ยงสูงคือเซียนไล่ เพราะแน่นอนว่าเซียนยั้งซึ่งเป็นผู้ตั้งเวลา มักตั้งเวลาให้สูง เพื่อไม่ให้บั้งไฟทำเวลาได้ถึงเวลาเปิดหน้าฐาน ตนจะได้เป็นฝ่ายชนะพนัน
ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยง จึงมีการตกลง “หมายถึงการกำหนดช่วงเวลาที่สูงกว่าเวลาเปิดหน้าฐาน เช่น ราคาเปิดหน้าฐาน 100 วินาที ก็กำหนด “ราคาลาก” เป็น 101 – 110 วินาที ซึ่งหากบั้งไฟทำเวลาอยู่ในช่วงนี้ จะไม่มีการได้ – เสีย

การใช้บุญบั้งไฟเป็นศูนย์รวมของผู้คน
ในอดีต บุญบั้งไฟจะจัดในเดือน 6 (พฤษภาคม) ซึ่งเป็นช่วงที่จะสู่ฤดูปักดำ อันเป็นช่วงที่ชาวนาต้องทำนาเป็นเวลาถึง 5 เดือนจนถึงเดือน 11 ซึ่งเป็นช่วงบุญออกพรรษา และเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวบรรยากาศแห่งความสนุกสนานจึงจะกลับมาอีกครั้ง ดังนั้น บุญบั้งไฟจึงเป็นบุญที่ชาวนาต้องสนุกอย่างเต็มที่ และทุกหมู่บ้านที่ทำบุญต้องหมักเหล้าสาโทเพื่อดื่มกินและเลี้ยงแขก และก่อนที่งานบุญจะถึงจุดสำคัญคือการจุดบั้งไฟ ก็จะมีกิจกรรมประกอบงานบุญ เช่น การเซิ้ง โดยมีวัตถุประสงค์คือการเรื่ยไรเงินเพื่อนำมาซื้อสุราและอาหาร ซึ่งผู้เข้าร่วมขบวนจะแต่งการด้วยเสื้อผ้าขาดวิ่น และทางหน้าด้วยดินปืน เป็นการแสดงถึงการเตรียมพร้อมสำหนับความสนุกแบบหลุดโลก
นอกจากนี้ในขบวน ในขบวนมักมีผู้ทำหุ่นหญิง – ชายทำการเสพสังวาสอย่างโจ่งแจ้ง ซึ่งถือเป็นการสร้างความสนุกสนาน การสร้างบรรยากาศที่สื่อไปในเชิงสังวาส (Erotic) ยังมีที่โจ่งแจ้งกว่านี้ได้แก่การใช้จอบเสียมสับดินบริเวณทางแพร่งในหมู่บ้าน โดยทำเป็นภาพผู้หญิงเปลือยเห็นอวัยวะเพศอยู่ทุกแพร่ง ซึ่งการแสดงออกในเชิงสังวาส มีผู้อธิบายว่าสื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดิน และที่สำคัญก็คือ นอกจากกินดื่มจนเมามายแล้ว เมื่อบั้งไฟของช่างบั้งไฟไม่ขึ้น โดยอาจระเบิด หรือ “ซุ” คาฐานจุด ช่างผู้นั้นก็จะถูกจับโยนลงในบ่อโคลน
เสียงของบั้งไฟก่อนทะยานสู่ท้องฟ้า เสียงขับเซิ้ง และเสียงหยอกล้อ ทั้งหมดนี้คือการแสดงออกถึงความสนุกสนานอย่างเต็มที่
ในปัจจุบัน บุญบั้งไฟไม่ได้เป็นศูนย์รวมของผู้คนเหมือนในอดีต เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวอีสานเปลี่ยนแปลงไป นอกจากคนรุ่นใหม่ชาวอีสานจะไม่ได้เป็นเกษตรกรแล้ว ยังอพยพไปยังต่างถิ่น ทั้งเพื่อการศึกษาและการทำงาน อีกทั้งประเพณีบุญบั้งไฟไม่ได้เป็นวันหยุดราชการ ทำให้คนที่อยู่ต่างถิ่นไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ ที่สำคัญก็คือ นับตั้งแต่มีการรับเหมาจัดงาน ชาวบ้านที่เคยมีส่วนร่วมก็ไม่มีบทบาท

บุญบั้งไฟกับการท่องเที่ยว
การเล่นสนุกสนานแบบไม่ถือสาหาความกัน เป็นเสน่ห์ของบุญบั้งไฟ ซึ่งไม่มีบุญใดในฮีต 12 เปรียบเทียบได้ จึงมีผู้คนเข้าร่วมงานบุญจำนวนมาก ต่อมามีการส่งเสริมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้มีการจัดงานบุญบั้งไฟที่จังหวัดยโสธร โดยถือเป็นเทศกาลประจำจังหวัด และกำหนดวัน/เวลา/สถานที่ที่แน่นอนในปฏิทินการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นงานใหญ่ระดับจังหวัด พื้นที่จัดงานกว้างขวาง และมีผู้คนหลังไหลมาจากต่างถิ่น แม้แต่ชาวต่างประเทศ ทำให้บรรยากาศและกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นกันเองระหว่างผู้คนในชุมชนสูญหายไป บรรยากาศความสนุกสนานเป็นกันเอง แปรเปลี่ยนเป็นการแสดงบนเวที และจากงานบุญหรืองานวัด ก็กลับกลายเป็นมหกรรมการออกร้านขายของ

บุญบั้งไฟกับการระดมเงิน
บุญบั้งไฟก็เหมือนกับบุญอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา การจัดบุญบั้งไฟจึงเป็นช่องทางหนึ่งในการหารายได้เข้าวัด แต่เป็นรายได้ที่ไม่ได้มาจากพิธีกรรมทางศาสนาหรือการราบรวมเงินบริจาคอย่างการทอดผ้าป่าสามัคคีหรือการทอดกฐิน แต่รายได้บุญบั้งไฟมาจากการจัดการแข่งขันบั้งไฟ
ต่อมาเมื่อการแข่งขันบั้งไฟกลายเป็นการพนันเต็มรูปแบบ ผู้จัดก็ยังคงอ้างถึงการระดมเงิน และเนื่องจากการจัดงานมีความถี่ กล่าวคือ มีการจัดงานทุกเดือน เหตุผลในการระดมเงินจึงเป็นเรื่องสาธารณสมบัติ เช่น โรงเรียน (ส่วนใหญ่มักอ้างว่าเพื่อหาทุนสร้างรั้วโรงเรียน) ซึ่งจากความถี่ของการจัดงาน ทำให้ระดมเงินได้เป็นกอบเป็นกำ

w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by