M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
การพนันของชนชั้นสูงเศรษฐกิจการเมืองของการชนวัว - M88
m88

การพนันของชนชั้นสูงเศรษฐกิจการเมืองของการชนวัว

เศรษฐกิจการเมืองของการชนวัว
เงื่อนไขที่ทำให้เกิดการชนวัวก็คือ “วัวเท่ากัน คนเท่ากัน เงินเท่ากัน”
“วัวเท่ากัน” คือรูปร่างของวัวต้องใกล้เคียงกัน ไม่เสียเปรียบหรือได้เปรียบกันมากนัก
“คนเท่ากัน” คือเจ้าของวัวมีสถานะทางสังคมใกล้เยงกัน โดยสถานภาพของเจ้าของวัวจะสัมพันธ์กับเงินเดิมพัน
“เงินเท่ากัน” คือจำนวนเงินเดิมพันในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นเงื่อนไขว่าวัวคู่นั้นจะได้ชนกันหรือไม่ หากมีเงินจำนวนเท่ากันก็สามารถชนกันได้ หรือถ้าบางฝ่ายมีเงินเดิมพันน้อย แต่นายสนามอยากให้วัวคู่นั้นชนกัน เพราะสามารถเรียกผู้ชมได้มาก นายสนามสามารถช่วยออกเงินเดิมพันให้เท่ากันได้ วิธีการนี้เรียกว่า “นายสนามอุ้มเดิมพัน” หรือหาเงินเดิมพันโดยการระดมเงินจากชาวบ้านในพื้นที่กำเนิดของวัวหรือชุมชนที่เลี้ยงวัวตัวนั้น ๆ

บ่อนชนวัว : การพนันของชนชั้นสูง

อดีตเจ้าของบ่อนคนหนึ่ง และปัจจุบันยังเล่นพนันวัวชนอยู่เสมอให้ความเห็นว่า “การชนวัวเป็นการพนันที่เอาเปรียบกันน้อยที่สุด เมื่อเรียบเทียบกับการเล่นพนันกีฬาหรือการพนันประเภทอื่น” เนื่องจากเป็นการพนันที่ต้องมีการเตรียมข้อมูล นอกจากนี้ การเล่นต้องอาศัยสัจจะเป็นการพนันที่ไม่เอาเปรียบผู้เล่น และมีการลงโทษทางสังคม หากเล่นนอกกติกา
เหตุที่กล่าวว่า “วัวชนเป็นการพนันของชนชั้นสูง” เพราะผู้เล่นพนันวัวชนสามารถบอกกับผู้อื่นได้ว่าตนเองเป็นนักพนันวัวชน ผู้คนในสังคมจะให้การยอมรับ โดยแสดงออกในลักษณะให้เกียรติ เกรงใจ หรือยอมรับนับถือ
ที่สำคัญก็คือ การชนวัวเป็นกิจกรรมที่ไม่มีการหลอกคนดู เมื่อถึงเวลาชน วัวแต่ละตัวจะต่อสู้กันอย่างเต็มที่ ตามธรรมชาติและลีลาเฉพาะตัว ตามความสมบูรณ์ของการฝึกซ้อม หรือตามสายเลือดของวัวตัวนั้น ๆ ซึ่งไม่มีการบันทึกข้อมูลของวัวแต่ละตัวเพื่อใช้ประกอบกับการเล่นพนันและมีประวัติของวัวเผยแพร่ในสนาม การตัดสินใจจึงขึ้นอยู่กับความรู้หรือข้อมูลการชนของวัวแต่ละตัวจากนายสนาม ซึ่งการพิจารณาลักษณะทางกายภาพและลีลาการชนของวัวแต่ละตัว ทำให้เกิดชุดความรู้หรือภูมิปัญญาการชนวัว เช่น
-วัวพาข้างหรือกินเพรียง แพ้ วัวถอยหลัง
-วัวถอยหลัง แพ้ วัวแทง
-วัวแทง แพ้ วัวพาข้างหรือกินเพรียง
สถานการณ์การชนของวัวแต่ลู่จะพลิกแพลงไปมาตลอดเวลานักพนันจึงต้องใช้สมาธิในการติดตามการชนของวัวสูงมาก และต้องคาดการณ์จากพฤติกรรมของวัว เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะเล่นต่อหรือเล่นรอง พร้อม ๆ กับอัตราต่อรองที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เมื่อบ่อนชนวัวสัมพันธ์กับการเมือง
ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ในปัจจุบัน การชนวัวได้ก้าวข้ามความบันเทิงของชาวบ้าน มาสู่การชนวัวเพื่อการพนัน เมื่อเป็นธุรกิจการพนันก็จำเป็นต้องดึงดูดผู้ชม และปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการเมือง
จากการศึกษา พบว่าธุรกิจการพนันในบ่อนชนวัวมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองอย่างชัดเจน กล่าวคือ
1.มีการใช้ชื่อของนักการเมืองเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างการยอมรับ โดยพบว่าบ่อนชนวัวแต่ละแห่งใช้วิธีอ้างอำนาจของนักการเมืองและช้าราชการอยู่เสมอ เพื่อสร้างการยอมรับจากประชาชน และเพื่อดำเนินการได้ราบรื่น
2.นักการเมืองหรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับสนามชนวัวจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจการพนันด้วย ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
3.สนามหรือบ่อนชนวัวเป็นพื้นที่นอกอำนาจรัฐ มีอิสระในการปกครองตนเอง บรรทัดฐานหรือกฎเกณฑ์ที่ถูกผลิตซ้ำจากอดีตจนถึงปัจจุบันหลายอย่างเป็น “บรรทัดฐานของสนามหรือบ่อนชนวัว” ที่อำนาจรัฐเข้าไปแทรกแซงไม่ได้ บ่อนหรือสนามชนวัวจึงเป็นพื้นที่ของการแสดงอำนาจทางสังคมและอำนาจทางการเมือง
การเปิดบ่อนชนวัวเป็นความปรารถนาของคนกลุ่มหนึ่ง เพราะการได้รับการยอมรับ ซึ่งมาพร้อมกับตำแหน่งทางการเมือง คือหนทางสู่อำนาจและความมั่งคั่งร่ำรวย

w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by