M88 แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
w88
การชนไก่ - M88
m88

การชนไก่

การชนไก่ในวิถีชุมชนเกษตรกรรม
การชนไก่มีความสัมพันธ์กับวิถีชุมชนเกษตรกรรม โดยหลังจากการเก็บเกี่ยว ประมาณเดือนมกราคมของทุกปี จะมีการชนไก่เพื่อสร้างความสนุกสนานภายในชุมชน เรียกกันว่า “ชนกินตัว” ซึ่งหมายความว่าเมื่อไก่ตัวใดแพ้ก็จะถูกทำเป็นอาหาร และนำไปแบ่งปันกัน
การชนไก่ในลักษณะดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งภายในชุมชนและระหว่างชุมชน ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างความบันเทิง การชนไก่ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางสังคมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น หรือเป็นการใช้โอกาสนี้ทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การชนไก่จึงเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้าน นอกจากนี้ การชนไก่ยังเป็นโอกาสของการจับกลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุ์ไก่ การเลี้ยงดู สมุนไพรรักษาโรคไก่ การฝึกซ้อมไก่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนไก่
สมัยก่อน ไก่ชนไม่ใช่เรื่องของความสนใจส่วนบุคคล แต่เป็นเรื่องของชุมชนย่านถิ่น ทำให้ชุมชนย่านถิ่นมีชื่อเสียงในฐานะที่มีไก่ชนพันธุ์ดี

วิถีไก่ชนในบ่อนชนไก่
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคเหนือตอนบน จากวิถีเกษตรกรรมเพื่อยังชีพ สู่เกษตรกรรมแผนใหม่ที่ขึ้นอยู่กับกลไกตลาด เน้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง พร้อมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชน รวมทั้งการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ชนเป็นสัตว์เศรษฐกิจ นับตั้งแต่ช่วงหลังปี 2540 เป็นต้นมา ส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของบ่อนชนไก่ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
นอกจากเกษตรกร แรงงานรับจ้างก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าบ่อนชนไก่ การขยายเมืองเข้าสู่พื้นที่ชนบท การกว้านซื้อที่ดิน การขยายถนนเพื่อเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวแถบอำเภอสันกำแพง ซึ่งเป็นแหล่งสินค้าหัตถกรรม และที่สำคัญก็คือการท่องเที่ยวและการบริการได้กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร การผลิตและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมและของที่ระลึก ทำให้แรงงานจากภาคเกษตรกรรมมุ่งหน้าเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจะส่งผลให้มีความต้องการแรงงานมากขึ้น ยังส่งผลต่อการจัดสรรและการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเพาะปลูก เมื่อเศรษฐกิจขยายตัว แต่รัฐไม่ได้ควบคุมการใช้ที่ดิน โดยปล่อยให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเสรี ทำให้ผู้คนละทิ้งอาชีพเกษตรกรรม
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน แรงงาน และรายได้ที่มากขึ้น ในพื้นที่แถบชานเมืองเชียงใหม่และลำพูน ส่งผลต่อวิถีการชนไก่ กล่าวคือ จากการละเล่นเพื่อความสนุกสนาน กลายเป็นการชนไก่เพื่อการพนันขณะเดียวกันก็มีบ่อนชนไก่เกิดขึ้นมากในแถบนี้ จากการที่ชาวนาชาวสวนกลายเป็นแรงงานรับจ้าง
จากกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงหลังการเก็บเกี่ยว การชนไก่ก็เปลี่ยนเป็นกิจกรรมในวันหยุด การเกิดขึ้นของบ่อนชนไก่ในระยะนี้จึงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งกลายเป็นแรงงานรับจ้าง โดยบ่อนชนไก่จะได้รับอนุญาตให้เปิดเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดงานของแรงงานรับจ้าง
ภายใต้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ที่ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตการตั้งบ่อนชนไก่ในพื้นที่ ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงไก่ชนเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของไก่ชน ในฐานะที่เป็นภูมิปัญญาความรู้ที่อยู่คู่กับชุมชน ชาวบ้านบางส่วนจึงอาศัยนโยบายของรัฐเป็นโอกาส โดยยื่นเอกสารขอตั้งบ่อนชนไก่ทำให้เกิดบ่อนชนไก่ขึ้นเป็นจำนวนมาก
แต่เดิม การชนไก่จะถูกควบคุมโดยชุมชน กล่าวคือ ผู้ที่จะชนไก่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่บ้าน และการชนไก่ก็มีเวลาและสถานที่แน่นอน แต่เมื่อมีบ่อนชนไก่ถูกแยกออกจากการวบคุมของชุมชน เนื่องจากการตั้งบ่อนชนไก่ไม่ต้องขออนุญาตจากชุมชนเจ้าของบ่อนจึงอาจเป็นคนต่างถิ่น และชุมชนก็ไม่สามารถตรวจสอบหรือดูแลบ่อนได้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการพนัน การควบคุมดูแลบ่อนชนไก่นั้นเป็นอำนาจของตำรวจ
บ่อนชนไก่ได้รับความนิยมจากชาวบ้านมากขึ้น เพราะเป็นแหล่งที่เล่นการพนันได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตำรวจจับ นอกจากนี้ บ่อนชนไก่ยังช่วยส่งเสริมให้มีการเลี้ยงไก่ชนมากขึ้น เพราะบ่อนชนไก่แต่ละแห่งแข่งขันกันนำไก่ชนมาเปรียบ ซึ่งจะช่วยดึงคนเข้าบ่อน อันหมายถึงบ่อนก็จะมีรายได้มากขึ้น

w88

google fb youtube pantip blogspot yahoo ebay sanook
Google Facebook Youtube Pantip Blogsport Yahoo Ebay Sanook
live wiki amezon thairath kapook ali mthai paypal
Live Wikipedia Amezon Thairath Kapook Aliexpress >Mthai PayPal
alibaba dekdee twitter lazada kaidee hao123 msn agoda
Alibaba Dek-D Twitter Lazada Kaidee Hao123 MSN Agoda
 •  

  เปรียบเทียบ 4 คาสิโนออนไลน์ 2016  logo-c-w88

  W88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 6,000 บาท 100 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-m88

  M88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 2,816 บาท 208 %

  ฝากขั้นต่ำ 250 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-hpl

  Happy Look

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 300 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

  logo-c-fun88

  Fun88

  Rating starstarstarstarstar

  ความนิยม starstarstarstar

  โปรโมชั่นสมัครใหม่
  สูงสุด 5,000 บาท 200 %

  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

  บริการ starstarstarstarstar

 • M88 Search – เว็บแรกที่นักพนันเลือกใช้

 • power by